Phương pháp nghiên cứu ổn định động lực học của thanh
25 tháng 11, 2013 bởi
Phương pháp nghiên cứu ổn định động lực học của thanh
Trần Hữu Trung


Bằng cách sử dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss để xây dựng bài toán ổn định đàn hồi của thanh thẳng chịu uốn dọc có xét ảnh hưởng của biến dạng trượt, chịu tác dụng của tải trọng động P=P0+P1cos t đặt ở đầu thanh, và dùng phương pháp chuyển vị cưỡng bức để giải ta dễ dàng tìm được tần số dao động, tần số tới hạn của thanh có các điều kiện biên khác nhau mà không cần thông qua biến đổi ma trận và không cần tra bảng.

Phương pháp xây dựng bài toán hoàn toàn mới so với các phương pháp hiện nay và đặc biệt đã tìm được tần số tới hạn và tần số dao động riêng của các thanh có các điều kiện biên khác nhau mà không cần phải dẫn phương trình dao động của thanh về phương trình Mathieu như cách làm hiện nay là rất phức tạp. Nhất là đối với các thanh có liên kết hai đầu không phải là khớp - khớp.

Xem toàn bộ nội dung đính kèm: On dinh luc hoc cua thanh.pdf

Phòng QLKH&CGCNz