PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO NỀN ĐẤT YẾU TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
10 tháng 7, 2014 bởi
PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO NỀN ĐẤT YẾU TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Trần Hữu Trung


Để nâng cao tuổi thọ của các tuyến đường, nền đất yếu bên dưới cần được xử lý một cách triệt để, có rất nhiều biện pháp khác nhau để xử lý như: xử lý nền bằng cọc tre; chất tải nén trước, tầng đệm cát; gia cố nền đường, bệ phản áp; gia cố nền đường bằng chất vô cơ, phương pháp cọc cát đầm chặt… Trên tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhóm giảng viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp cọc cát dầm chặt để cải tạo nền đất.

Phương pháp cọc cát đầm SCP được tạo ra bằng cách nhồi cát vào trong nền đất yếu với độ chặt nhất định, đường kính cọc cát thường từ 0.4 mét đến 0.7 mét. Tác dụng của nó là thoát nước cố kết và nén chặt đất nền. Phương pháp này đã được ứng dụng nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan trong xây dựng các công trình cảng, xây dựng đường… Ở Việt Nam việc ứng dụng phương pháp này còn hạn chế, đặc biệt trong quá trình thi công chưa có những nghiên cứu phân tích đánh giá đầy đủ về hiệu quả của giải pháp trong mỗi dự án. Trong phạm vi nghiên cứu của báo cáo này trình bày đầy đủ các phương pháp đánh giá về hiệu của giải pháp SCP cho một phân đoạn đển hình EX10-B09- A1: Km 96+484 - KM96+509 từ đó làm cơ sở cho việc áp dụng tại các dự án khác tại Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp SCP mời các bạn đọc bài viết theo đường link:

http://tailieu.hpu.edu.vn/doc/mot-nghien-cuu-dien-hinh-ve-phuong-phap-cai-tao-nen-dat-yeu-224035.html