Ổn định đàn hồi của kết cấu hệ thanh có xét biến dạng trượt ngang
28 tháng 4, 2016 bởi
Ổn định đàn hồi của kết cấu hệ thanh có xét biến dạng trượt ngang
Trần Hữu Trung


Ngày 22/4/2016, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ổn định đàn hổi của kết cấu hệ thanh có xét đến biến dạng trượt ngang” của TS. Đoàn Văn Duẩn - Phó chủ nhiệm khoa Xây dựng.

Hội đồng đánh giá gồm GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phạm Văn Thứ - Nguyên viện trưởng viện đào tạo sau Đại học - Đại học Hàng Hải Việt Nam - Phản biện 1; PGS.TS. Đoàn Văn Tuấn - Trưởng khoa công trình Đại học Hàng Hải Việt Nam - Phản biện 2; TS. Phạm Toàn Đức - Trưởng khoa Xây dựng trường Đại học Hải Phòng - Ủy viên; TS. Đỗ Trọng Quang - Phó khoa Xây dựng trường Đại học Hải Phòng - Ủy viên - Thư ký. 

Phản biện nhận xét báo cáo của đề tài

Vấn đề nghiên cứu ổn định đàn hồi của kết cấu chịu uốn có xét đến biến dạng trượt ngang đã thu hút rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, song lý thuyết biến dạng trượt truyền thống dùng hàm y và q làm ẩn không được đưa về lý thuyết dầm và tấm thông thường. Đề tài trình bày cách xây dựng lý thuyết xét biến dạng trượt ngang đối với bài toán ổn định đàn hồi của kết cấu thanh và hệ thanh với việc dùng hai hàm chưa biết là hàm độ võng y và hàm lực cắt Q làm hàm ẩn cơ sở để khắc phục triệt để hiện tượng biến dạng trượt bị khóa mà các nhà nghiên cứu khác gặp phải, với mục tiêu giải quyết hoàn chỉnh bài toán ổn định có xét đến biến dạng trượt ngang trong hệ thanh thẳng đàn hồi là một bài toán có những vấn đề chưa được giải quyết hoàn chỉnh vẫn còn tồn tại từ năm 1970 đến nay.

Chủ tịch hội đồng tặng hoa chủ nhiệm đề tài

Trong đề tài tác giả đã nghiên cứu tính ổn định của thanh và hệ thanh khi có xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang. Kết quả cho thấy khi xét đến biến dạng trượt ngang thì lực tới hạn Euler Pe giảm xuống, điều đó rất quan trọng khi đánh giá độ an toàn của công trình. Tùy theo tỷ lệ giữa chiều cao tiết diện và chiều dài thanh h/l là lớn hay nhỏ mà lực tới hạn Euler Pe giảm nhiều hay ít - Đây là điểm mới của đề tài. Tác giả đã sử dụng phép tính biến phân để xây dựng các phương trình vi phân cân bằng và phương trình chuyển động của hệ theo biến phân năng lượng.

Ứng dụng kết quả của đề tài, tác giả đã biên soạn cuốn sách tính ổn định uốn dọc của thanh và hệ thanh có xét biến dạng trượt cho bài toán tĩnh, bài toán động lực học và ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích ổn định uốn dọc của thanh và hệ thanh - được xuất bản bởi Nhà xuất bản Xây dựng.

 

Hội đồng nghiệm thu và chủ nhiệm đề tài

Kết quả của đề tài được hội đồng xếp loại xuất sắc.

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng