“Nghiên cứu xử lý nước thải giàu hợp chất hữu cơ bằng thiết bị UASB”
24 tháng 6, 2014 bởi
“Nghiên cứu xử lý nước thải giàu hợp chất hữu cơ bằng thiết bị UASB”
Trần Hữu Trung


Xử lý môi trường nước thải của làng nghề sản xuất bún tại Ngũ Xá- Hải Dương

Ngày nay, khi dân số ngày một gia tăng, kéo theo nhu cầu sản xuất ngày càng lớn lên lượng nước thải ra ngày càng nhiều, đòi hỏi cần thiết phải có hệ thống xử lý nước thải ở nhiều nơi nhằm duy trì cân bằng sinh thái, tạo điều kiên phát triển bền vững, an toàn với môi trường.

 Hiện nay, xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ có nhiều biện pháp, nhưng chủ yếu là biện pháp phân hủy bằng sinh học yếm khí và hiếu khí. Để lựa chọn ra được biện pháp tối ưu nhất, các giảng viên khoa Môi trường đã tiến hành làm đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xử lý nước thải giàu hợp chất hữu cơ bằng thiết bị UASB” của ThS. Phạm Thị Mai Vân; ThS. Hoàng Thị Thúy; ThS. Tô Thị Lan Phương; ThS. Bùi Thị Vụ.

Qua quá trình nghiên cứu về tình hình ô nhiễm môi trường nước thải hiện nay, nhóm tác giả đã đưa ra biện pháp xử lý nguồn nước thải sản xuất bún của làng nghề bún Ngũ Xá - Hải Dương bằng thiết bị UASB có chi phí thấp, khả năng xử lý được nước thải có mức độ ô nhiễm cao, tạo ít bùn thải.

Qua thí nghiệm, nhóm tác giả đã xác định các thông số COD, SS, BOD, tổng N, tổng P trong nước sản xuất bún, tất cả các chỉ tiêu đều cao hơn rất chiều so với các tiêu chuẩn được quy định trong QCVN 40:2011/BTNMT; Từ đó, nhóm tác giả đã xây dựng thành công mô hình xử lý yếm khí bằng thiết bị UASB và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xử lý như yếu tố nhiệt độ, thời gian, độ pH, tải trọng COD dòng vào…

Đề tài có tính ứng dụng trong thực tế để xử lý nguồn nước thải của làng nghề trong sản xuất bún, đồng thời xây dựng thành công mô hình thí nghiệm cho sinh viên nghiên cứu và thực tập. Kết quả của đề tài đã được hội đồng đánh giá cao.