Nghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng
15 tháng 4, 2014 bởi
Nghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng
Trần Hữu Trung


Môi trường nước ở hầu hết các làng nghề khu vực nông thôn đang là vấn đề cấp bách. Hầu hết nước thải ở khu vực này không được xử lý mà thải ra môi trường gây tác động xấu tới môi trường nước, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Sử dụng phương pháp xử lý nước thải hỗn hợp bằng bãi lọc ngầm thân thiện với môi trường, dễ vận hành và chi phí hợp lý, thích hợp với làng nghề.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Phạm Thị Thắm - Lớp MT1202
1. Khảo sát hiệu suất xử lý COD của hệ thống bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng theo lưu lượng đầu vào
Qua xử lý hàm lượng COD, Amoni giảm so với giá trị đầu vào. Hệ thống có khả năng xử lý đến lưu lượng 1250 lít/18 giờ, đạt QCVN 40: 2011/BTNMT cột (B). Với lưu lượng Q = 1500 lít/18 giờ hệ thống xử lý đạt hiệu suất thấp nhất 75,04% và 11,46%. Vì vậy với Q = 1250 lít/18 giờ thì hệ thống xử lý tối đa, hàm lượng COD, Amoni không vượt tiêu chuẩn cho phép.
Hiệu suất xử lý COD, Amoni với hệ thống có than hoạt tính: kết quả cho thấy bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng với vật liệu lọc là than hoạt tính, có khả năng xử lý lưu lượng cao hơn, thời gian xử lý ngắn hơn hệ thống không có vật liệu than hoạt tính, hiệu suất xử lý COD, NH4+ lần lượt đạt tới 83,85% và 68,88%.
2. Khảo sát khả năng xử lý COD và NH4+ của hệ thống xử lý yếm khí kết hợp với bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng
Hàm lượng COD, NH4+ trong nước thải ở các bể đều giảm theo thời gian. Khi qua bể yếm khí, hiệu suất xử lý COD tăng dần từ 25,13 % đến 41,80%; hiệu suất xử lý NH4+ tăng từ 6,71% đến 14,34%. Tại bãi lọc ngầm, sau thời gian xử lý COD là 12h, Amoni là 14h kết quả đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Hiệu suất xử lý NH4+ tăng từ 17,43% (sau 4h xử lý) lên đến 62,29% (sau 14h xử lý). Tương tự hiệu suất xử lý COD tăng dần từ 29,95% (sau 4h xử lý) đến 71,29% (sau 12h xử lý). 
Tại Việt Nam, phương pháp xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng còn ít được áp dụng. Đây là phương pháp cho kết quả xử lý rất khả quan, không tốn nhiều diện tích, không cần trình độ kỹ thuật cao, vận hành đơn giản, chi phí vận hành thấp, không tốn hoá chất cũng như năng lượng như các công nghệ xử lý khác. Do vậy nên ứng dụng rộng rãi mô hình này vào trong thực tế.
Đề tài đã được nghiệm thu đạt kết quả Tốt tại Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ngày 09/10/2013.
Giang Hồng Tuyến
 Phòng QLKH&ĐBCL