Nghiên cứu, tính toán, thiết kế xử lý đất yếu dưới nền đường Dự án đường bao Quận Hải An, TP. Hải Phòng
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế xử lý đất yếu dưới nền đường Dự án đường bao Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Trần Hữu Trungnghiencuukhoahoc_Phuc.jpg

Ths. Đinh Duy Phúc chụp ảnh cùng các thành viên hội đồng nghiệm thu

Các kết quả của đề tài đã đạt được:

- Đề tài đã đưa ra được giải pháp tối ưu cho dự án thoả mãn: kinh tế - kỹ thuật - thi công.

- Phân tích và chứng minh bằng lý thuyết và thực nghiệm hiệu quả và lợi ích của việc sử dụng bấc thấm ngang khi được sử dụng thay thế tầng đệm cát.

- Đề xuất ứng dụng trong nước một loại vật liệu mới phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học về vật liệu.

- Lập được chương trình bảng tính tổng quát và bán tự động để nâng cao hiệu qủa thiết kế.

- Giải quyết được vướng mắc của các công trình về vật liệu cát tiêu chuẩn góp phần tăng hiệu quả xử lý nền đất yếu, giảm chi phí đầu tư.

- Tạo ra giải pháp mới, thi công đơn giản và gọn nhẹ hơn.

Phòng QLKH&CGCN