Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du Lịch Đại Dương
20 tháng 11, 2013 bởi
Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du Lịch Đại Dương
Trần Hữu Trung


Nội dung đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn - Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du Lịch Đại Dương”

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Minh Tuấn – QT 1103N

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Đan – Khoa QTKD

Hiện nay, du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, bởi vì du lịch thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo công ăn việc làm, mở rộng giao lưu văn hoá và xã hội giữa các vùng trong nước với nước ngoài.

Trước sự thay đổi hàng ngày của những điều kiện kinh tế xã hội trong nước và thế giới, ngành du lịch Việt Nam với những tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng, đồng thời được sự quan tâm của Đảng và nhà nước thông qua các chính sách đổi mới đã có bước chuyển mình quan trọng.

Lượng du khách đến ngày càng tăng nên ngành kinh doanh khách sạn nhanh chóng trở thành một nghề hấp dẫn cả doanh nhân trong và ngoài nước. Do vậy chỉ trong một vài năm, lượng khách sạn được xây dựng đã vượt quá mức cầu, dẫn đến tình trạng công suất phòng giảm xuống nhanh chóng. Một số khách sạn hoạt động kinh doanh không hiệu quả đã phải chuyển đổi kinh doanh sang lĩnh vực khác hoặc bị phá sản.

Mặt khác một số doanh nghiệp mới ra đời đáp ứng các nhu cầu khác của khách hàng làm cho khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trở nên khốc liệt hơn.

Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Đại Dương, em nhận thấy khách sạn còn số mặt hạn chế: chưa có một chương trình hành động mang tính khoa học để đem lại kết quả kinh doanh. Các biện pháp thu hút khách chưa được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Khách sạn chưa tận dụng hết khả năng của mình để khai thác hiệu quả nguồn khách đặc biệt, nguồn khách trong nước. Khách sạn cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao chất lượng, nhấn mạnh vào các thế mạnh của khách sạn. Đây chính là lý do mà tác giả chọn đề tài này để nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu sau đây đã được tác giả sử dụng trong nghiên cứu của mình:

* Phương pháp thu thập dữ liệu

* Phương pháp thiết kế bảng câu hỏi và phỏng vấn:

* Phương pháp điều tra chọn mẫu:

Đề tài đã sử dụng phiếu điều tra để tiến hành điều tra:

150 phiếu điều tra khách hàng.

25 phiếu điều tra người lao động tại các bộ phận của nhà khách.

3 đối thủ cạnh tranh.

* Phương pháp thống kê:

Ngoài ra đề tài còn sử dụng một số phương pháp khác như: phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia…

Qua tìm hiểu thực tế tại công ty, tác giả rút ra một số nhận xét về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Khách sạn Du Lịch Đại Dương như sau:

Với 43,3% lượng khách hàng đánh giá cơ sở vật chất và dịch vụ ở mức bình thường và 3,3% không hài lòng có thể thấy chất cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của toàn khách sạn chưa thật gây ấn tượng mạnh mẽ tới khách hàng.

Có tới 27% lượng khách hàng được điều tra trả lời không tìm hiểu về khách sạn Đại Dương và 20% lượng khách tìm hiểu được về khách sạn Đại Dương qua internet trong khi đó có tới 40% lượng khách được hỏi tìm hiểu các thông tin về khách sạn qua internet trước khi đi du lịch, vì vậy khả năng marketing và quảng bá hình ảnh của khách sạn tới đông đảo người dân nói chung và khách du lịch nói riêng là chưa cao.

Với việc chỉ có 33% lượng khách hài lòng và 3% rất hài lòng với mức giá phòng của khách sạn, điều này chứng tỏ giá phòng vẫn chưa là một điểm mạnh của khách sạn, giá phòng của khách sạn vẫn chưa thật sự cạnh tranh và mang lại nhiều lợi thế cho khách sạn trong việc thu hút khách du lịch.

Trong điều kiện kinh tế thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ngày càng gay gắt, các khách sạn nói chung và khách sạn Đại Dương nói riêng luôn luôn phải ý thức được nâng cao khả năng cạnh tranh mình đế giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong điều kiện kiến thức để viết chuyên đề còn có hạn, tác giả xin đưa ra một số giải pháp cho những vấn đề nêu trên, hi vọng những ý kiến này sẽ góp phần nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Đại Dương như sau:

Nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ

Xây dựng chính sách giá hợp lý đối với sản phẩm dịch vụ của khách sạn

Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng cáo

Phòng Khoa học & Chuyển giao công nghệ