Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO của trường Đại học Dân lập Hải Phòng từ phiên bản ISO 9001:20018 sang phiên bản ISO 9001:2015
25 tháng 10, 2017 bởi
Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO của trường Đại học Dân lập Hải Phòng từ phiên bản ISO 9001:20018 sang phiên bản ISO 9001:2015
Trần Hữu Trung


Theo quyết định số 798/QĐ-HT ngày 25 tháng 9 năm 2017, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO của trường Đại học Dân lập Hải Phòng từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO9001:2015”.

Không giống nghiệm thu một đề tài nghiên cứu khoa học thông thường (với 05 thành viên, trong đó có 02 phản biện), đề tài này Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên là ủy viên - phản biện. Đề tài đã được chuyển quyển phản biện kín 2 vòng trước khi nghiệm, vòng phản biện thứ 3 trực tiếp ngay tại hội đồng của cả 9 thành viên, nhằm giúp cho đề tài khi đưa vào hoạt động có thể quản lý và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cũng như uy tín, vị thế của nhà Trường.
Phản biện nhận xét về quy trình
 


Cùng thẳng thắn trao đổi
 


Tiếp thu ý kiến và tìm ra câu trả lời tối ưu nhất
Sau 3 ngày làm việc căng thẳng, dưới sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đề tài đã được thông qua 19QC trong hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản ISO9001:2015:
- QC01: Xây dựng mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng
- QC02: Tuyển sinh và nhập học
- QC03: Phát triển chương trình đào tạo
- QC04: Giáo dục và quản lý sinh viên
- QC05: Tổ chức hoạt động đào tạo
- QC06: Đánh giá và quản lý kết quả học tập
- QC07: Xét tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ
- QC08: Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế
- QC09: Quản lý hoạt động khoa học công nghệ
- QC10: Quản lý và cung cấp dịch vụ thư viện
- QC11: Hoạch định và phát triển nguồn nhân lực
- QC12: Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực
- QC13: Quản lý văn bằng tài liệu, thông tin
- QC14: Quản lý khách sạn sinh viên
- QC15: Hoạch định và phát triển nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất
- QC16: Quản lý và bảo trì cơ sở vật chất
- QC17: Quản lý thay đổi
- QC18: Quản lý rủi ro và cơ hội
- QC19: Đánh giá nội bộ.
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng