Nghiên cứu chế tạo hệ thống quang - phong điện
16 tháng 7, 2015 bởi
Nghiên cứu chế tạo hệ thống quang - phong điện
Trần Hữu Trung


Ngày 11/6/2015, Tại khu cơ sở 2 trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học“Nghiên cứu chế tạo hệ thống Quang - Phong điện hoàn chỉnh vào khu cơ sở 2” của ThS. Nguyễn Thái Vĩnh - Trung tâm thông tin thư viện.

Hiện nay, với sự phát triển của các ngành công nghiệp nước ta hiện nay, nhu cầu về điện ngày càng tăng cao. Nguồn năng lượng điện được sản xuất từ nhiên liệu như than, dầu ngày càng cạn kiệt. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng thay thế từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn trong tự nhiên như gió, mặt trời, sóng biển… là rất cấp bách và cần thiết, sẽ đem lại tính bền vững cho môi trường và thiên nhiên trong tương lai.

Trước tình hình đó, tác giả Nguyễn Thái Vĩnh đã nghiên cứu và chuyển đổi năng lượng từ gió và mặt trời thành điện năng phục vụ trong chiếu sáng và sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống đưa vào vận hành ổn định, công suất phát ra được kết nối 8 - 10 giờ/ngày với một bóng LED loại 250W.

Mô hình hệ thống

Kết quả của đề tài có khả năng ứng dụng cao trong việc sản xuất điện năng cho nhà trường, làm nền tảng cho việc triển khai nhân rộng nhiều mô hình khác ứng dụng trong thực tế.

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng