Nghiệm thu đề tài: Xây dựng và khảo sát hiệu quả hoạt động của phòng thực hành nghiệp vụ bàn-buồng
2 tháng 4, 2015 bởi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng và khảo sát hiệu quả hoạt động của phòng thực hành nghiệp vụ bàn-buồng
Trần Hữu Trung


Đại học Dân lập Hải Phòng nghiên cứu xây dựng phòng thực hành nghiệp vụ bàn - buồng cho sinh viên khoa Du lịch

Nhằm gắn lý thuyết với thực tế, đáp ứng yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp sau khi ra trường của sinh viên, trường Đại học Dân lập Hải Phòng luôn chú trọng tăng cường hoạt động thực hành, thực tế của sinh viên đối với tất cả các ngành học.

Ngày 02/4/2015, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng và bước đầu khảo sát hiệu quả hoạt động của phòng thực hành nghiệp vụ bàn - buồng cho sinh viên khoa Du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng” của ThS. Đào Thị Thanh Mai, ThS. Nguyễn Tiến Độ - Khoa Du lịch. Để nâng cao hơn nữa tay nghề thực hành bàn buồng cho sinh viên ngành Du lịch, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập khảo sát các phòng thực hành bàn buồng tại một số trường trung cấp, cao đẳng trên cả nước từ đó phân tích, đánh giá các ưu nhược điểm của từng cơ sở rút ra những kinh nghiệm áp dụng trong xây dựng phòng thực hành bàn buồng của khoa Du lịch - trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng phòng thực hành phục vụ bàn buồng, phòng thực hành đã được trang bị tương đối đầy đủ các dụng cụ thiết yếu để phục vụ các bài thực hành theo nội dung môn học, đạt tiêu chuẩn dụng cụ khách sạn do Tổng cục du lịch quy định.

Đề tài có khả năng ứng dụng cao trong giảng dạy cho sinh viên ngành Du lịch với môn học Nghiệp vụ khách sạn, đồng thời đây cũng là nơi các bạn sinh viên không những thực hành nghiệp vụ bàn - buồng mà còn là nơi các bạn thực hành pha chế các ly coctai, ly sinh tố... Kết quả của đề tài đã được hội đồng xếp loại tốt.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài:

Thư ký đọc quyết định nghiệm thu đề tài

Nhóm tác giả trình bày báo cáo

 

Phản biện nhận xét về kết quả của đề tài

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng