Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phòng thí nghiệm đo lường điều khiển”
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phòng thí nghiệm đo lường điều khiển”
Trần Hữu Trung


Ngày 20/03/2010 Hội đồng khoa học Nhà trường đã nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học của các giảng viên bộ môn Điện tử.

Đây là những đề tài nghiên cứu bằng thực nghiệm, xây dựng hệ thống các bài thí nghiệm cụ thể cung cấp kiến thức thực hành cho các bạn sinh viên ngành Điện tử và Điện tự động công nghiệp, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được tiếp cận với hệ thống thiết bị thực tế trên quy mô thu nhỏ của phòng thí nghiệm.


Đề tài 1: “ Xây dựng phòng thí nghiệm đo lường điều khiển” - ThS. Mai Văn Lập làm chủ nhiệm đề tài.
* Tính cấp thiết của đề tài
Với mục tiêu là trường đại học đào tạo khoa học ứng dụng, việc xây dựng phát triển các phòng thí nghiệm mới và hiện đại luôn luôn được đặt ra.
Đề tài phục vụ công tác nghiên cứu phát triển các ứng dụng dùng cảm biến trong đo lường điều khiển tự động hóa. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của cảm biến trong đo lường điều khiển luôn mang tính thời sự.
* Mục đích nghiên cứu
Thực hiện phòng thực hành thực tập chuyên ngành cho sinh viên đồng thời cũng là nơi nghiên cứu nâng cao trình độ cho các giảng viên.
* Nội dung
Nghiên cứu chuyên sâu về các loại cảm biến thông dụng hiện nay. Thiết kế các bài thí nghiệm ứng dụng các loại cảm biến trong thực tế.
* Kết quả và ý nghĩa của đề tài
Đề tài đã thực hiện được 10 bài thực hành về cảm biến và đo lường và 04 bộ module chính. Kết quả đề tài cung cấp thêm phòng thí nghiệm mới phục vụ công tác đào tạo của Bộ môn Điện tử.

Đề tài 2: “ Thiết kế chế tạo bộ điều khiển theo luật tỉ lệ tích phân - vi phân PID tương tự và số” – ThS. Đoàn Hữu Chức làm chủ nhiệm dề tài.
* Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay hệ thống thí nghiệm thực hành cho sinh viên của ngành Điện tử Viễn thông khá đầy đủ và hiện đại. Tuy nhiên với yêu cầu đào tạo gắn liền với ứng dụng thực tiễn, đề tài nghiên cứu thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành điều khiển theo luật PID, một luật điều khiển được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.
Hơn thế nữa việc thực hiện đề tài cũng là bước chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho chuyên ngành Cơ điện tử, chuyên ngành mới của Bộ môn Điện tử.
* Mục đích nghiên cứu
Mở rộng hệ thống các bài thí nghiệm thực hành phục vụ công tác đào tạo ngành Điện tử. Cung cấp tài liệu nghiên cứu về PID số và tương tự một cách đầy đủ nhất làm tài liệu tham khảo cho sinh viên.
* Nội dung
Nghiên cứu lý thuyết về bộ điều khiển PID. Thực hiện các chương trình mô phỏng bộ điều khiển theo luật PID. Thiết kế, thực hiện các bộ điều khiển tương tự và số phục vụ thí nghiệm, thực hành cho sinh viên.
* Kết quả và ý nghĩa của đề tài
Đề tài đã thực hiện thiết kế bộ điều khiển PID số điều khiển tốc độ động cơ DC và thiết kế bộ điều khiển PID tương tự cho thí nghiệm về đo lường điều khiển.

Nguyễn Thị Hương