Nghiệm thu đề tài "Xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử HPU theo mô hình cổng thông tin điện tử"
20 tháng 7, 2014 bởi
Nghiệm thu đề tài "Xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử HPU theo mô hình cổng thông tin điện tử"
Trần Hữu Trung


Website HPU của trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xây dựng nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin hoạt động hàng ngày của trường, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, là nơi trao đổi thảo luận của sinh viên Nhà trường. Đồng thời website cũng cung cấp cho sinh viên thông tin, thông báo quan trọng về việc học tập, nghiên cứu, ngành nghề vv… Đối với các bậc phụ huynh, trang web giúp họ nhanh chóng cập nhật các chủ trương, chính sách của trường, các thông tin liên quan đến học tập rèn luyện của con em mình.

Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, trang web đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, cán bộ và giảng viên các đơn vị trong trường không thể trực tiếp đăng tin bài về hoạt động của chính đơn vị mình, giao diện của trang web chưa đẹp vv… Trước thực tế đó, ThS. Trần Hữu Trung cùng các thành viên Trung tâm Thông tin - Thư viện Nhà trường đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử HPU theo mô hình cổng thông tin điện tử”.
Qua một thời gian nghiên cứu, đề tài đã được nghiệm thu vào ngày 19/7/2014. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính khoa học và những tiện ích mang lại cho người dùng. Kết quả của đề tài là trang website HPU mới, đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết hiện nay, khắc phục được những nhược điểm của trang thông tin điện tử cũ. Website mới có hình thức đẹp hơn, tăng tính giao tiếp giữa người quản lý, người sử dụng và người đọc; có giao diện đẹp và đa dạng về nội dung, thông tin, hình ảnh của trường. Hơn thế nữa, các đơn vị có thể tham gia viết bài và trực tiếp đăng trên hệ thống, trách nhiệm quản lý của lãnh đạo các đơn vị được nâng cao; thứ hạng HPU trên Alexa và webometrics nhờ đó được cải thiện đáng kể.
Một số hình ảnh của buổi lễ nghiệm thu:
ThS. Trần Hữu Trung báo cáo kết quả của đề tài


Các phản biện đánh giá nhận xét kết quả của đề tài
Hội đồng nghiệm thu cùng các tác giả đề tài
Bùi Thị Xuân