Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Văn hóa du lịch
17 tháng 4, 2014 bởi
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Văn hóa du lịch
Trần Hữu Trung


Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ học tập quan trọng và cần thiết của sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là một hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, trong đó sinh viên bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết cũng như kỹ năng của mình.

Nhận thức được ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học, trong những năm qua Khoa Văn hóa du lịch luôn khuyến khích các sinh viên của khoa tự mình tiến hành nghiên cứu độc lập một công trình khoa học, xem đó như là bước đi ban đầu để sinh viên tiếp cận với những vấn đề mà khoa học và cuộc sống đang đặt ra, gắn lý luận với thực tiễn. Gần đây nhất, chiều ngày 10/4/2014, Phòng QLKH&ĐBCL cùng với Hội đồng Khoa học và Khoa Văn hóa du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Nguyễn Văn Nam, lớp VH1401. Đề tài có tên là: “Tìm hiểu các công trình kiến trúc tưởng niệm Nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng và đề xuất giải pháp khai thác phát triển du lịch”.

ThS. Đào Thị Thanh Mai công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đào Thị Thanh Mai đã thay mặt Hội đồng nghiệm thu công bố Quyết định thành lập Hội đồng. Tiếp đó sinh viên Nguyễn Văn Nam đã trình bày kết quả bài nghiên cứu của mình, nêu lên lý do chọn đề tài, những đóng góp mới của đề tài, giới thiệu về các công trình kiến trúc tưởng niệm Nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các công trình này phục vụ sự phát triển du lịch của thành phố. Sau khi sinh viên trình bày xong, hai ủy viên phản biện đã đọc kết quả phản biện, và đưa ra một số câu hỏi chất vấn đối với nội dung nghiên cứu của sinh viên.

Sinh viên Nguyễn Văn Nam báo cáo kết quả nghiên cứu

Nhìn chung, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao phần trình bày và nghiên cứu của sinh viên Nguyễn Văn Nam: nội dung nghiên cứu phong phú, trình bày rõ ràng, khoa học, các giải pháp đưa ra có tính khả thi. Kết quả, đề tài được nghiệm thu và xếp loại Giỏi.

TS. Nguyễn Văn Bính - Ủy viên, phản biện 1 đọc biên bản phản biện

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với chủ nhiệm đề tài

Phạm Hoàng Điệp