Nghiệm thu đề tài NCKH “nghiên cứu sử dụng Chitosan trong bản quản nông sản phẩm sau thu hoạch”
25 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu đề tài NCKH “nghiên cứu sử dụng Chitosan trong bản quản nông sản phẩm sau thu hoạch”
Trần Hữu Trung


Đề tài “nghiên cứu và sử dụng Chitosan trong bảo quản nông sản phẩm sau thu hoạch” của ThS. Trần Vũ Thùy Dương – giảng viên Bộ môn Chế biến và bảo quản thực phẩm, đã được nghiệm thu vào ngày 17/10/2009.

Tính cấp thiết của đề tài

Trong xã hội phát triển, rau quả trở thành một thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng này của người dân. Tuy nhiên, thực trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc bảo quản không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc sử dụng quá liều lượng cho phép trong những năm gần đây đã làm người tiêu dùng băn khoăn trước việc lựa chọn các đối tượng rau quả cho tiêu dùng. Để tìm ra và ứng dụng một chất bảo quản mới có tính ưu việt đề tài đã lựa chọn và sử dụng chitosan trong bảo quản một số đối tượng nông sản phẩm.

Đối tượng và nội dung nghiên cứu

 Đề tài sử dụng vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang và cam sành Tam Bình – Vĩnh Long làm đối tượng nghiên cứu.

Nội dung nghiên cứu

Đánh giá một số chỉ tiêu hóa học cơ bản của nguyên liệu qua đó sơ bộ đánh giá chất lượng nguyên liệu

Khảo sát nồng độ chitosan thích hợp cho việc tạo màng trên bề mặt từng loại nguyên liệu nghiên cứu

Theo dõi sự hao hụt khối lượng, sự biến đổi thành phần hóa học và đánh giá cảm quan các mẫu nghiên cứu ở các nồng độ chitosan khác nhau trong các điều kiện nhiệt độ bảo quản khác nhau

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

 Kết quả nghiên cứu về vải

 Đề tài đã bố trí các thí nghiệm để đánh giá chất lượng nguyên liệu tươi. Sau đó thăm dò và tìm được khoảng nồng độ chitosan thích hợp cho việc tạo màng trên bề mặt quả. Với các kết quả nghiên cứu về tỷ lệ hao hụt khối lượng, đánh giá chất lượng cảm quan, sự thay đổi thành phần hóa học, sự phát triển của nấm bệnh trong quá trình bảo quản đề tài đã áp dụng phương pháp hồi quy thực nghiệm và xây dựng được phương trình hồi quy tuyến tính qua đó tìm được các thông số tối ưu cho bảo quản vải là nồng độ chitosan 1.5%, nồng độ natribenzoat 0.2%, tỷ lệ phối trộn dung dịch chitosan/natribenzoat là 4/1.

 Kết quả nghiên cứu về cam

 Đề tài đã tiến hành khảo sát và tìm ra được khoảng nồng độ chitosan thích hợp cho việc tạo màng trên bề mặt quả. Với các kết quả nghiên cứu về sự hao hụt khối lượng, sự biến đổi chất lượng cảm quan và thành phần hóa học trong bảo quản đề tài đã xác định được các thông số áp dụng cho bảo quản cam là nồng độ chitosan 1.25%.

Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại.

Phạm Thị Thịnh