Nghiệm thu đề tài NCKH:”Làng nghề truyền thống huyện Thủy Nguyên – Hiện trạng và giải pháp”
25 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu đề tài NCKH:”Làng nghề truyền thống huyện Thủy Nguyên – Hiện trạng và giải pháp”
Trần Hữu TrungThứ hai, 25/11/2013 | 10:12. Sáng 16- 1- 2009, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐHDL Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “ Làng nghề truyền thống huyện Thủy Nguyên-Hiện trạng và giải pháp” của ThS. Lê Thanh Tùng - Giảng viên Bộ môn Văn hóa- Du lịch.

Tham gia nghiệm thu đề tài có TS. Trần Thị Mai – Trưởng Phòng Đào tạo, Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường cùng các thành viên trong Hội đồng và tập thể giảng viên Bộ môn Văn hóa- Du lịch.

Đề tài “Làng nghề truyền thống huyện Thủy Nguyên – Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Hải Phòng” của Thạc sĩ Lê Thanh Tùng được đánh giá là đề tài mang tính cấp thiết và có ý nghĩa với sự phát triển du lịch của thành phố Hải Phòng hiện nay. Đề tài được đánh giá đạt loại giỏi.

Tiến Độ