Nghiệm thu đề tài NCKH Khoa Kỹ thuật Môi trường
2 tháng 7, 2014 bởi
Nghiệm thu đề tài NCKH Khoa Kỹ thuật Môi trường
Trần Hữu Trung


Căn cứ quyết định số 491/QĐ-HT ngày 6 tháng 6 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Hội đồng nghiệm thu, Phòng Quản lý Khoa học & Đảm bảo chất lượng đã tổ chức thành công buổi bảo vệ, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kỹ thuật Môi trường.
Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình UASB xử lý nước thải giàu chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm”.
Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Mai Vân cùng các thành viên là các ThS. Hoàng Thị Thúy, ThS. Tô Lan Phương, ThS. Bùi Thị Vụ.
Đề tài có tính ứng dụng cao, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên khoa Môi trường.
TS.NGƯT.Trần Thị Mai- Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính thực tế của đề tài này.
Nguyễn Thị Tươi