Nghiệm thu đề tài NCKH Bộ môn Xây dựng
25 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu đề tài NCKH Bộ môn Xây dựng
Trần Hữu Trung


Ngày 20/1/2009, hai đề tài “Phương pháp mới tính toán ổn định của thanh”-của ThS. Đoàn Văn Duẩn và “Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn tính toán kết cấu thép của Anh BS 5950 và tiêu chuẩn châu Âu Eurocode-3 vào Việt Nam” của ThS. Trần Dũng – Bộ môn Xây dựng đã được nghiệm thu bởi Hội đồng nghiệm thu nhà trường.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có GS. TSKH Nguyễn Trâm – Giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài “Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn tính toán kết cấu thép của Anh BS 5950 và tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode-3 vào Việt Nam” của ThS. Trần Dũng được Hội đồng đánh giá đạt loại giỏi, có thể là tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng. Tuy nhiên vì lí do thời gian, nên đề tài còn thiếu tính cập nhật.

 Đề tài “Phương pháp mới tính toán ổn định của thanh”-của ThS. Đoàn Văn Duẩn được Hội đồng đánh giá cao, và được xếp loại xuất sắc. Điểm nổi bật của đề tài là đưa ra một phương pháp mới dựa trên Nguyên lý cực trị Gauss để nghiên cứu bài toán ổn định của kết cấu thanh chịu uốn, khác hẳn với các phương pháp đã có trước đây. Theo phương pháp này, lời giải cho bài toán ổn định của thanh được đưa ra một cách đơn giản, có thể nhận ngay được phương trình đặc tính của bài toán bằng cách kích chuyển vị, mà không phải biến đổi ma trận phức tạp và tỏ ra có hiệu quả tốt đối với các bài toán ổn định công trình. Bằng việc tìm hiểu và áp dụng tính toán cho các bài toán cụ thể, tác giả đã chứng tỏ được sự đúng đắn và hiệu quả của phương pháp này. Với những ưu điểm trên, đề tài cho thấy rõ tính hiệu quả về mặt xã hội và giáo dục, nhất là trên phương diện lý thuyết.

Phương Mai