Nghiệm thu 4 đề tài NCKH Bộ môn tin học
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu 4 đề tài NCKH Bộ môn tin học
Trần Hữu Trung


Các đề tài được nghiệm thu là:

 - “Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên” của SV. Phạm Đình Long lớp CT901.

 - “Xây dựng chương trình tra cứu các đề tài tốt nghiệp” của SV. Vũ Thị Thu Trang, SV. Phạm Thị Thu Trang, SV. Lê Thị Hải Yến lớp CT901.

 - “Xây dựng chương trình hỗ trợ biên soạn và đóng gói bài giảng theo chuẩn Scorm” của SV. Nguyễn Viết Công, SV. Bùi Doãn Sơn Lâm lớp CT902.

 - “Xây dựng hệ thống Website môn học” của thầy giáo ThS. Ngô Trường Giang.

Các đề tài có tính ứng dụng cao, được nghiên cứu với mục đích phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý sinh viên, cho việc giảng dạy và học tập tại trường. Hội đồng nghiêm thu đánh giá đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên” đạt loại xuất sắc, các đề tài còn lại đều được đánh giá đạt loại giỏi và sẽ nhanh chóng được triển khai ứng dụng tại trường ĐH Dân lập Hải Phòng.

Phương Mai