Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành QTDN
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành QTDN
Trần Hữu Trung


Sáng nay, lúc 8h00 ngày 29/06/2011, Hội đồng khoa học nhà trường tiến hành nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành QTDN theo Quyết định số 525/2011/Q Đ-HT ngày 26/06/2011 của Hiệu trưởng nhà trường.

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (1).jpg

Hội đồng nghiệm thu có sự tham gia của GS.TS.NGƯT. Hiệu trưởng Trần Hữu Nghị, ThS. Nguyễn Anh Tuân – PGĐ Sở VHTT - Du lịch Hải Phòng và một số giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Các đề tài nghiên cứu được đánh giá có nội dung mang tính thời sự và thực tiễn cao. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo giá trị cho sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp nói riêng và cho sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng nói chung.

Kết quả, 01 đề tài được đánh giá loại suất sắc và 01 đề tài đạt loại giỏi. Sự thành công của các đề tài nghiên cứu khoa học thể hiện tinh thần ham học hỏi, ham tìm hiểu và khám phá của sinh viên trong quá trình học tập. Đồng thời, cũng cho thấy sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy, cô giáo và Hội đồng khoa học nhà trường. Quan trọng hơn cả, đây thực sự là cơ hội tốt để các em thể hiện mình và nghiên cứu áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống thực trong thực tiễn.

02 đề tài được nghiệm thu lần này là:

Đề tài số 1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn - nghiên cứu tình huống tại nhà khách Hải Quân - công ty Hải Thành. Đề tài được đánh giá đạt loại giỏi.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Hoàng Thị Kim Dung – Lớp QT1101N

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Đan

Đề tài số 2. Một số giải pháp thu hút khách hàng tại nhà khách Hải Quân - công ty Hải Thành. Đề tài được đánh giá đạt loại suất sắc.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Trần Thị Minh Tâm – Lớp QT1101N

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Đan

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (2).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (3).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (4).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (5).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (6).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (7).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (8).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (9).jpg

Nghiem-Thu-02-De-Tai-Nghien-Cuu-Khoa-Hoc-Cua-Sinh-Vien-Chuyen-Nganh-Qtdn (10).jpg

Bùi Thị Thanh Nhàn