Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty Yen of London
20 tháng 11, 2013 bởi
Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty Yen of London
Trần Hữu Trung


GVHD: ThS. Bùi Thị Thanh Nhàn

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất trong mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp. Nó quyết định phần lớn đến sự thành bại của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, để đứng vững trong cạnh tranh, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tích cực khai thác triệt để nhân tố con người. Muốn vậy, cần phải hiểu tâm lý, động cơ của người lao động để từ đó, nhà quản lý sử dụng các biện pháp tác động vào đối tượng để khai thác hết thế mạnh, tiềm năng của con người.

Để giải đáp vấn đề này, qua thời gian đi thực tế và khảo sát thực trạng về động cơ của người lao động ở công ty Yen of London Hải Phòng, đề tài: “Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty Yen of London” nhằm góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề nêu trên.

Đề tài đã đưa ra cơ sở lý luận chung về các thuyết tạo động cơ làm việc cho người lao động từ cổ điển đến hiện đại. Việc nghiên cứu động cơ hoạt động của con người và sự cần thiết tạo động lực làm việc cho người lao động để từ đó đánh giá được sơ bộ động cơ làm việc của những người làm công ăn lương. Đề tài đã sử dụng nhiều phương pháp để điều tra như phương pháp phỏng vấn, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thu thập và xử lý tài liệu, phương pháp điều tra chọn mẫu. Tổng số phiếu phát ra số phiếu là 350 phiếu, tổng số phiếu thu về là 300 phiếu. Thông qua những phương pháp đó có thể tổng kết được thực trạng động cơ hoạt động của người lao động trong Công ty TNHH Yen of London Hiện nay công ty đã thực hiện những chính sách đãi ngộ như lương, thưởng, phúc lợi, tạo môi trường làm việc tích cực, thân thiện, chính sách đào tạo cũng ổn. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và khảo sát cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động trong công ty nhưng yếu tố chính tác động chủ yếu đó là chính sách đãi ngộ gồm có lương, thưởng, phúc lợi, chiếm khoảng 60-70%. Nhưng sự hài lòng của người lao động về những chính sách này chưa cao, trên dưới 40%. Chứng tỏ công ty đã thực hiện những chính sách này chưa tốt, cần xem xét và giải quyết. Bên cạnh đó, công ty cũng đã tạo môi trường làm việc tích cực cho người lao động, những yếu tố này không ảnh hưởng đến động cơ làm việc của họ nhiều và mức độ hài lòng của họ khá cao, chiếm khoảng 60%. Vậy công ty nên tập trung vào giải quyết vấn đề chính, đó là lương, thưởng và phúc lợi. Đề tài đã mạnh dạn đưa ra ba nhóm giải pháp cho công ty, đó là nhóm giải pháp sử dụng các chính sách với tư cách là một đòn bẩy kinh tế, nhóm giải pháp tạo môi trường làm việc và nhóm giải pháp về quản lý nhân sự. Các nhóm giải pháp này có liên quan mật thiết với nhau và bổ sung cho nhau. Tuy chưa được trọn vẹn và sâu sắc nhưng hy vọng đề tài đóng góp một phần ý tưởng, giải pháp của mình với mong muốn công ty tham khảo và áp dụng.

Phòng QLKH&CGCN