Một số công cụ tuyệt vời hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy
3 tháng 6, 2016 bởi
Một số công cụ tuyệt vời hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy
Trần Hữu Trung


2. Kahoot

Dưới đây là video hướng dẫn sử dụng phần mềm Kahoot.

Trịnh Thị Dung