Mentimeter - Công cụ công nghệ thông tin hiện đại trong thiết kế và dạy các bài giảng trực tuyến
27 tháng 8, 2018 bởi
Mentimeter - Công cụ công nghệ thông tin hiện đại trong thiết kế và dạy các bài giảng trực tuyến
Trần Hữu Trung


*Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Đăng ký tài khoản tại https://www.mentimeter.com

Giao diện sau khi đăng nhập Mentimeter

Nhấn vào “Your presentations”, hiển thị màn hình sau:

- Bước 2: Click vào “New presentation” để tạo bài Thuyết trình mới và đặt tên cho bài Thuyết trình của bạn.

Đặt tên cho bài thuyết trình

Hiển thị giao diện sau:

Các dạng câu hỏi của Mentimeter

“Type” là các dạng câu hỏi để bạn lựa chọn: “Multiple choice” chọn nhiều đáp án, “Image choice” - chọn hình ảnh, “Word Cloud” - liên kết từ, “Scales” - cấp độ, “Open Ended” - kết mở, “100 Points” - 100 điểm, “2 by 2 Matrix” - Ma trận 2*2, “Who will win” - Ai sẽ thắng, “Q&A” - Hỏi đáp. Bạn chọn dạng câu hỏi phù hợp, ví dụ như “Multiple choice”, gõ câu hỏi vào ô “Your question” và gõ các đáp án tại ô “Options” và nhấn vào “Present”.

Các sinh viên của bạn sẽ dùng điện thoại và truy cập vào địa chỉ: www.menti.com và sử dụng mã Mentimeter đưa ra. Mỗi một câu hỏi sẽ có một code riêng, trả lời nhiều câu hỏi thì lần lượt nhập từng code của mỗi câu hỏi đó.

Nhập mã “Code” bằng điện thoại

Nhập mã trên điện thoại và nhấn vào "Submit"

Chọn phương án trả lời và nhấn vào "Submit"

Ngay lập tức, kết quả sẽ được đưa ra mà bạn không cần phải tổng hợp hay thống kê con số. Sinh viên và bạn sẽ nhìn thấy trực tiếp kết quả mà họ lựa chọn.

Nếu bạn là giảng viên thì thật tuyệt vời để thay đổi cách thức giảng dạy trên lớp đối với sinh viên luôn thích khám phá những ứng dụng mới và tiện lợi. Hãy nhanh lên, Mentimeter đang đợi bạn khám phá và cảm nhận !

Khoa Thanh Ngọc