Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất - Sách mới tại Trung tâm Thông tin Thư viện
7 tháng 7, 2014 bởi
Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất - Sách mới tại Trung tâm Thông tin Thư viện
Trần Hữu TrungCuốn sách này không chỉ là giáo trình chuyên ngành chính phục vụ việc đào tạo kỹ sư ngành Cơ giới hóa xây dựng và Máy xây dựng, mà còn là tài liệu tham khảo hữu hiệu cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong việc tính toán thiết kế và sử dụng các loại máy làm đất, máy phục vụ công tác gia cố móng trong xây dựng. Các loại máy mới và công nghệ mới trong công tác đất đang được áp dụng trên thế giới đều được cập nhật trong tài liệu này.
Cuốn sách gồm 506 trang, với các nội dung:
Chương 1: Khái niệm chung về cơ giới hóa công tác đất.
Chương 2: Khái niệm chung về đất và công tác đất.
Chương 3: Khái niệm chung về máy làm đất.
Chương 4: Máy đào một gầu.
Chương 5: Cơ giới hóa công tác đào đất.
Chương 6: Máy ủi đất.
Chương 7: Máy cạp đất
Chương 8: Máy san đất.
Chương 9: Cơ giới hóa công tác đào - chuyển đất, san lấp đất và làm taluy.
Chương 10: Máy đầm đất.
Chương 11: Cơ giới hóa công tác đầm nén đất.
Chương 12: Cơ giới hóa công tác chuẩn bị mặt bằng.
Chương 13: Công tác thi công đất dưới nước.
Chương 14: Cơ giới hóa công tác gia cố móng.
Chương 15: Cơ giới hóa công tác đất, đá trong thi công hầm.
Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên cuốn sách “Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất” tại Phòng Phòng Đọc mở - Trung tâm Thông tin Thư viện. Mã số sách: 681.
Trung tâm Thông tin - Thư viện