Khoa Công nghệ thông tin báo cáo thành công 3 đề tài NCKH
23 tháng 11, 2013 bởi
Khoa Công nghệ thông tin báo cáo thành công 3 đề tài NCKH
Trần Hữu Trung


Được sự đồng ý cho phép của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường, ngày 22/10/2011 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đã tiến hành tổ chức nghiệm thu thành công 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (02 đề tài của giảng viên và 01 đề tài của sinh viên) của khoa Công nghệ thông tin với kết quả cụ thể:

Đề tài số 1:

Xây dựng chương trình theo dõi thông tin ra vào lớp của giảng viên trường ĐHDL Hải Phòng” do Ths. Vũ Anh Hùng làm chủ nhiệm đề tài.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công việc lưu trữ thông tin ra vào lớp hàng ngày của giáo viên, từ đó xử lý các thông tin để lập ra các báo cáo chi tiết, tổng hợp, thống kê dưới dạng biểu đồ về tình hình ra vào lớp hàng ngày của từng giáo viên, từng đơn vị và toàn trường. Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tế tại trường và có thể triển khai cho Ban Thanh tra GD sử dụng ngay trong học kỳ 1 của năm học 2011 – 2012 để hỗ trợ trong công việc hàng ngày.

Kết quả đề tài đạt loại “Giỏi”.

Đề tài số 2:

Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật mới” do Ths. Hồ Thị Hương Thơm làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin trong an ninh quốc phòng.

Kết quả đề tài đạt loại “Giỏi”.

Đề tài số 3:

Xây dựng chương trình giấu tin thuận nghịch trên miền dữ liệu ảnh số” do sinh viên Nguyễn Doãn Tùng, lớp CT1201, ngành Công nghệ thông tin, làm chủ nhiệm đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ths. Hồ Thị Hương Thơm.

Kết quả đề tài đạt loại “Khá”.

Sau buổi bảo vệ này, khoa Công nghệ thông tin tiếp tục triển khai tiếp các đề tài của năm học trước và đăng ký triển khai mới 05 đề tài của giảng viên, 02 đề tài mới của sinh viên trong năm học 2011 - 2012, góp phần đưa công tác NCKH của Khoa và của Nhà trường ngày càng phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH:

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (3).jpg

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (4).jpg

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (5).jpg

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (6).jpg

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (7).jpg

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (8).jpg

Nghien_cuu_khoa_hoc_T10 (9).jpg

Vũ Anh Hùng