Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu ScienceDirect
22 tháng 6, 2017 bởi
Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu ScienceDirect
Trần Hữu Trung


2. Truy cập ScienceDirect
Địa chỉ truy cập: http://www.sciencedirect.com
Sau khi truy cập, bạn đọc sẽ thấy giao diện sau:
Giao diện đầu tiên của ScienceDirect
TÌM KIẾM
Với ScienceDirect, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang hoặc sử dụng tìm kiếm nâng cao (Advanced search)
Mẫu tìm kiếm cho các tìm kiếm cụ thể.
1. Tìm kiếm nhanh
Nhập cụm từ tìm kiếm vào các trường thích hợp và nhấp vào biểu tượng tìm kiếm.
2. Tìm kiếm nâng cao
Nhấn Advanced searrch để tìm kiếm các mục cụ thể.
3. Tìm kiếm trên tất cả các nguồn hoặc tìm kiếm đối với tạp chí, sách, tác phẩm tham khảo.
4. Nhập cụm từ cần tìm, chọn những lĩnh vực bạn muốn tìm kiếm (bài viết, tiêu đề, v.v.) và sử dụng các toán tử Boolean để kết hợp tìm kiếm.
5. Tùy chỉnh tìm kiếm của bạn theo tạp chí, sách, bài báo truy cập mở, lĩnh vực chủ đề/ hoặc năm.
SỬ DỤNG KẾT QUẢ TÌM KIẾM
1. Hiển thị số lượng tìm kiếm các kết quả
2. Đặt thông báo tìm kiếm
Thông báo cho bạn bằng email hoặc khi có bài viết mới phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn.
3. Sắp xếp tùy chọn
Theo mặc định, kết quả tìm kiếm được liệt kê theo mức độ liên quan. Bạn có thể thay đổi danh sách này theongày.
4. Lọc theo loại truy cập
Chọn để xem tất cả các quyền truy cập, chỉ các bài viết truy cập mở, hoặc chỉ các bài viết lưu trữ mở.
5. Lọc bộ lọc
Hạn chế các kết quả tìm kiếm theo năm xuất bản, tiêu đề, chủ đề/ hoặc loại nội dung.
6. Hiển thị nội dung bài viết
Nhấp vào tiêu đề bài viết để hiển thị nội dung bài viết (toàn văn hoặc tóm tắt).
MẸO TÌM KIẾM
Cụm từ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì vậy không quan trọng nếu bạn sử dụng chữ thường hoặc chữ hoa.
Nhập danh từ số ít cũng sẽ tìm kiếm danh từ số nhiều.
Ký tự đại diện
* Có thể thay thế bất kỳ số ký tự nào
VD: Toxi* sẽ tìm kiếm chất toxin, toxic, toxicity và toxicology
? Chỉ thay thế một ký tự
VD: Toxi? Sẽ tìm kiếm toxin hoặc toxic mà không phải là toxicity hoặc toxicology
Toán tử logic và các toán tử lân cận
AND tìm kiếm các bài báo chứa cả hai từ
OR tìm kiếm các bài báo có chứa một hoặc cả hai từ
AND NOT tìm kiếm các bài báo không chứa từ nào đứng sau
Liên hệ và yêu cầu hỗ trợ download, bạn đọc vui lòng gửi mail tới địa chỉ: dungtt@hpu.edu.vn
Trân trọng!
Trung tâm Thông tin Thư viện