Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Môi trường
23 tháng 11, 2013 bởi
Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Môi trường
Trần Hữu Trung


Theo quyết định số 07/2013/QĐ-HT ngày 04 tháng 01 và quyết định số 1135/2013/QĐ-HT ngày 02 tháng 10 năm 2013 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

Ngày 9 tháng 10 năm 2013, Hội đồng nghiệm thu và toàn thể các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên khoa Kỹ thuật Môi trường, Phòng Quản lý Khoa học & Đảm bảo Chất lượng đã tổ chức tiến hành bảo vệ, nghiệm thu thành công 03 đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa Kỹ thật Môi trường.

1. “Nghiên cứu xử lý hỗn hợp của nước thải sinh hoạt và nước thải chế biến hành bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng

Chủ nhiệm đề tài: SV. Phạm Thị Thắm - lớp MT1202

Xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng là phương pháp thân thiện với môi trường, giá thành rẻ, dễ vận hành, hiệu quả cao nên đã và đang được áp dụng để xử lý nguồn nước thải tại nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã đưa ra một số kết quả xử lý nước thải đối với mô hình bãi lọc ngầm trồng cây không có than hoạt tính; với mô hình trồng cây có than hoạt tính và với mô hình xử lý yếm khí kết hợp với bãi lọc ngầm trồng cây không chứa than hoạt tính. Tất cả các mô hình đều đưa ra kết quả xử lý QCVN 40:2011 cho HCOD và HNH4+.

2. “Nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu trong nước bằng vật liệu tự nhiên là rơm rạ

Chủ nhiệm đề tài: SV. Lê Thu Hương - lớp MT1201

Ô nhiễm dầu gây ảnh hưởng lớn tới môi trường nước và sức khỏe con người. Trong quá trình biến đổi của dầu, quá trình nhũ tương hóa được coi là quá trình làm tăng mức độ ô nhiễm và khó xử lý. Để xử lý ô nhiễm dầu trong nước, tác giả xử dụng rơm rạ (rác thải của nông nghiệp), đây là rác thải rất phổ biến, dễ tìm và có giá trị kinh tế thấp, có khả năng hấp phụ các tạp chất trong nước cao, bên cạnh đó còn làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nông nghiệp gây ra.

3. “Tổng hợp vật liệu Mangan dioxit kích cỡ nanomet trên chất mang Laterit và ứng dụng vật liệu vào xử lý Mangan trong nước ngần

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Hoài Thu - lớp MT1301

Hiên nay nguồn nước mặt đang bị ô nhiễm trầm trọng, con người đã và đang sử dụng nguồn nước ngầm để thay thế. Tuy nhiên,nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm một số kim loại nặng như Fe, Mn, As… do đó cần có các biện pháp để xử lý, loại bỏ kim loại nặng ra khỏi nguồn nước.

Qua đề tài, tác giả đã nghiên cứu tổng hợp thành công Mangan dioxit kính cỡ nanomet phủ trên chất mang Laterit, đồng thời tác giả đã xác định được thời gian hấp phụ, pH tối ưu cũng như tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu...

Phòng QLKH&ĐBCL