Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
12 tháng 8, 2014 bởi
Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trần Hữu Trung


Theo quyết định số 693/2014/QĐ-HT ngày 04/8/2014 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học. Trong 5 ngày từ 5 – 9/ 8/2014, Hội đồng nghiệm thu và toàn thể các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức tiến hành bảo vệ, nghiệm thu thành công 28 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Đề tài nghiên cứu khoa học năm nay, các tác giả tập trung đi vào phân tích tình hình kinh tế tại các doanh nghiệp như: việc lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán; hoàn thiện các công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; các giải pháp về kế toán tiền lương; các giải pháp về kế toán nguyên vật liệu, xác định hàng tồn kho; việc kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng…

Sau 5 ngày làm việc căng thẳng của Hội đồng nghiệp thu, các đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tế trong các doanh nghiệm, đồng thời đây cũng là nguồn tài liệu phong phú cho các em sinh viên khóa sau nghiên cứu và học tập.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ nghiệm thu:

Phòng Quản lý khoa học & Đảm bảo chất lượng