Hoàn thiện CT - KT doanh thu, chi phí và XĐ kết quả KD nhằm tăng cường công tác QL chi phí kinh doanh tại C.ty TNHH Bẩy Loan
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện CT - KT doanh thu, chi phí và XĐ kết quả KD nhằm tăng cường công tác QL chi phí kinh doanh tại C.ty TNHH Bẩy Loan
Trần Hữu Trung


Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quản lý chi phí kinh doanh, nó giúp cho nguồn vốn của doanh nghiệp lưu thông dễ dàng hơn, và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn. Hay nói cách khác, quản lý chi phí quyết định đến khả năng sinh lời cũng như khả năng tồn tại của hầu hết các doanh nghiệp không kể là quy mô lớn hay nhỏ . Nhưng trên thực tế tại công ty TNHH Bẩy Loan vẫn chưa coi trọng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dẫn đến việc quản lý chi phí kinh daonh gặp nhiều khó khăn. Cụ thể là việc tốc độ tăng lợi nhuận của doanh nghiệp đang có xu hướng giảm dần.

Đứng trước tình hình kinh tế hiện tại của đất nước nói chung, và của công ty TNHH Bẩy Loan nói riêng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan.”

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Nhàn - Lớp QT1305K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Nam Phương

Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD tại các doanh nghiệp, tổng quan về quản lý chi phí kinh daonh tại các doanh nghiệp.

Phân tích thức trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan.

Đánh giá, phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Bẩy Loan, những ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh để đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp nghiên cứu và kế thừa thành tựu.

- Phương pháp kế toán.

Kết quả

Ưu điểm:

- Bộ phận kế toán của Công ty đã không ngừng tìm tòi, hoàn thiện và nâng cao để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày một đa dạng của Công ty. Đến nay, hệ thống kế toán của Công ty được tổ chức tương đối hoàn chỉnh.

- Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và tính pháp lý của nghiệp vụ.

- Năng động trong việc chuyển đổi cơ chế, mạnh dạn phát triển, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng mới... với sự nỗ lực đó của Công ty đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Hạn chế :

- Về bộ máy kế toán và công tác ghi chép sổ sách kế toán.

- Hiện tại, công ty đang áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Công ty làm kế toán thủ công và lập chương trình kế toán trên Excel.

- Chính sách thu hồi nợ và áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán

- Công ty chưa thực sự quan tâm đến chính sách thu hồi nợ, lượng nợ phải thu lớn, gây mất chủ động trong vấn đề sử dụng vốn, vòng quay vốn không được sử dụng hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến công ty trong quá trình kinh doanh.

 - Hiện tại, công ty chưa có chính sách chiết khấu thanh toán cho các khách hàng thanh toán trước hạn,... Điều này dẫn đến khách hàng chậm thanh toán, vòng quay vốn của công ty kéo dài.

 - Về việc tiết giảm chi phí và tăng khối lượng giá trị đầu ra

 - Công ty chưa thực sự tiết kiệm các khoản chi phí kinh doanh, vẫn còn tình trạng lãng phí làm tăng chi phí. Bên cạnh đó công ty vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và sử dụng các biện pháp làm tăng khối lượng giá trị đầu ra làm ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của công ty.

 Giải pháp đề xuất :

- Công ty nên áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, cụ thể là sử dụng hình thức kế toán máy, giúp hạch toán nhanh, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Mặt khác, công ty nên sử dụng chiết khấu thanh toán đối với công tác bán hàng, điều này không những giúp thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa mà còn giúp thu hồi vốn nhanh chóng, rút ngắn vòng quay vốn để tái sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Công ty nên tiết giảm các khoản chi phí tối đa, loại bỏ các khoản chi không thực sự cần thiết,hạn chế mua hàng qua khâu trung gian, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất, mở rộng thị trương, nâng cao chất lượng cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh sẽ tốt hơn.

Phòng QLKH