Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Cty CPĐT&PT Thanh Chương
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Cty CPĐT&PT Thanh Chương
Trần Hữu Trung


Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính, nó giúp cho nguồn vốn của doanh nghiệp lưu thông dễ dàng hơn, và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn. Hay nói cách khác, quản lý tài chính quyết định đến khả năng sinh lời cũng như khả năng tồn tại của hầu hết các doanh nghiệp không kể là quy mô lớn hay nhỏ.

Đề tài trên được thực hiện nhằm hệ thống hóa lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD tổng quan về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp; Phân tích thức trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty; Đánh giá, phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thanh Chương, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh để đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài : Trần Thị Súy – Lớp QT 1201K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Nam Phương

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp quan sát, tổng hợp.

- Phương pháp so sánh

- Hỏi ý kiến chuyên gia

- Phương pháp nghiên cứu và kế thừa thành tựu

- Và các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị như : thiết kế thông tin dưới dạng so sánh được, phân loại chi phí đáp ứng các mục tiêu cụ thể, trình bày thông tin dưới dạng phương trình, mô hình và đồ thị.

Kết quả

Với những ưu điểm và hạn chế đã tìm ra trong công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty, tác giả đề xuất các giải pháp:

- Công ty nên áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, cụ thể là sử dụng hình thức kế toán máy, giúp hạch toán nhanh, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

 - Mặt khác, công ty nên sử dụng chiết khấu thanh toán đối với công tác bán hàng, điều này không những giúp thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa mà còn giúp thu hồi vốn nhanh chóng, rút ngắn vòng quay vốn để tái sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và giảm mức tối đa tổn thất về các khoản phải thu khó đòi, hạn chế những đột biến về kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán, công ty phải tính toán số nợ có khả năng khó đòi trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán nên trích lập các khoản dự phòng cần thiết. giúp công ty đánh giá được khả năng tính toán của khách hàng, đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ, giúp cho tình hình tài chính của công ty không bị biến động khi phát sinh các khoản nợ không đòi được.

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học