Giảng viên nữ đầu tiên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
23 tháng 11, 2013 bởi
Giảng viên nữ đầu tiên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Trần Hữu Trung


Ngày 01 tháng 02 năm 2012, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Kim Dung, giảng viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Nhà nước với đề tài “Nghiên cứu quá trình nhiễm Asen và Mangan dưới tác động của điều kiện oxi hóa khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn” . Người hướng dẫn khoa học của đề tài là: PGS.TS. Trần Hồng Côn và PGS.TS. Bùi Duy Cam.

Thành viên Hội đồng chấm Luận án gồm 7 nhà khoa học: GS. TSKH. Đặng Vũ Minh, GS.TS. Lê Quốc Hùng, PGS.TS. Lưu Minh Đại, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, TS. Nguyễn Thị Huệ, GS.TS. Trần Tứ Hiếu, PGS.TS. Trần Văn Chung.

Đến dự buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS. Nguyễn Thị Kim Dung có: PGS.TS. Bùi Duy Cam Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN - HN, PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân: Trưởng phòng sau đại học, PGS. TS. Nguyễn Văn Châu Ban Chủ nhiệm khoa Hóa Trường ĐHKHTN cùng các Thầy Cô giáo trường ĐHKHTN và bạn bè của NCS. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng gồm có: GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng, TS.Trần Thị Mai, Trưởng phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Xuân Hải Phó Chủ nhiệm khoa Môi trường và các cán bộ giảng viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Kim Dung trình bày Luận án Tiến sĩ và trả lời các câu hỏi, Hội đồng chấm luận án có các kết luận sau:

- Việc nghiên cứu quá trình chuyển hóa asen và mangan từ các nguồn khoáng tự nhiên vào nước ngầm là vấn đề mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, góp phần trong tìm hiểu nguyên nhân ô nhiễm và giúp cho quá trình xử lý asen, mangan trong môi trường nước.

- Cơ sở của phương pháp nghiên cứu của luận án dựa vào thiết kế hai hệ thống thí nghiệm để nghiên cứu quá trình phong hóa tự nhiên và quá trình khử yếm khí trong tầng ngậm nước là phù hợp. Các phép phân tích được thực hiện trên các thiết bị hiện đại, có độ tin cậy cao.

- Luận án đã nghiên cứu có hệ thống quá trình chuyển hóa As(III) và Mn(II) (như nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, hiệu suất chuyển hóa, ảnh hưởng của các yếu tố đến sự chuyển hóa,…) trong môi trường nước trên cơ sở xây dựng các hệ thống thiết bị mô phỏng tự nhiên. Các số liệu nghiên cứu đã làm rõ nguyên nhân xuất hiện As và Mn trong nước ngầm tại một số khu vực. Nội dung luận án đóng góp thêm kiến thức về nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành hóa môi trường.

Sau 2 giờ làm việc, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước đánh giá cao luận án và xếp loại xuất sắc với số phiếu 6/7.

NCS. Nguyễn Thị Kim Dung bảo vệ luận án Tiến sĩ

NCS. Nguyễn Thị Kim Dung chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận ánvà giáo viên hướng dẫn

GS.TS. NGƯT Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô khoa Môi trường, trường Đại học Dân lập Hải Phòng chúc mừng NCS
TS. Giang Hồng Tuyến, Phòng QLKH và CGCN