Giảng viên Đại học Dân lập Hải Phòng tham gia Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy và Học tập
11 tháng 3, 2020 bởi
Giảng viên Đại học Dân lập Hải Phòng tham gia Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy và Học tập
Trần Hữu Trung


Trong 3 ngày từ 16-18/11/2009, tại Kuching Malaysia đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy và Học tập với chủ đề ‘Hướng tới chất lượng giáo dục đỉnh cao thông qua phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm’ (Achieving Educational Excellence through Student Centred Approach) với sự tham dự của hơn 300 nhà giáo dục và nghiên cứu đến từ 40 nước trên thế giới.


Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thanh và Trần Đức Nga, cán bộ giảng viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, đã trình bày hai báo cáo khoa học tại Hội thảo với tiêu đề ‘Phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm và nhận thức của giảng viên về học tập của sinh viên’ (Learner-Centered Approach and Academics’ Conceptions of Student Learning) và ‘Đằng sau công tác đánh giá chất lượng giảng dạy: Quan điểm nào về giảng dạy?’ (Student Evaluation of Teaching: Hidden Assumptions about Conception of Teaching).

Hai báo cáo trên đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo dục tham dự hội thảo do tính thiết thực và khả năng ứng dụng của các báo cáo vào công tác giảng dạy và quản lý giáo dục đại học.

Ngoài ra hai nghiên cứu sinh trên đã có bài báo với tựa đề “Reconceptualising University Teachers’ Conceptions of Student Learning” đăng trên Tạp chí khoa học The International Journal of Learning (số 16) của Hoa Kỳ.

Chi tiết xin xem thêm tại các website:

http://ictl.intimal.edu.my/conf_paper_detail.php?ConfPaperID=68

http://ictl.intimal.edu.my/conf_paper_detail.php?ConfPaperID=47

http://ijl.cgpublisher.com/product/pub.30/prod.2387NCS. Trần Đức Nga - Nguyễn Tiến Thanh