Đề tài nghiên cứu khoa học có ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2
23 tháng 11, 2013 bởi
Đề tài nghiên cứu khoa học có ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2
Trần Hữu Trung


Đề tài “Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu của dịch chiết lá thìa canh Gymnema sylvestre nhằm ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Hà Thị Bích Ngọc

Ngày nay bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) được xếp vào nhóm bệnh không lây cùng với các bệnh phổ biến khác đang được cả loài người, tất cả các quốc gia đồng tâm hợp sức phòng chống. Bệnh ĐTĐ có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và là nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đột quị, suy thận, mù lòa… Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ bệnh ĐTĐ cao. Trong khi đó các thuốc hóa dược nước ta phải nhập khẩu hoàn toàn, ngành công nghiệp dược chỉ góp phần mua một số nguyên liệu dược rồi bào chế ra thành phẩm, nhu cầu các thuốc và thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ bệnh ĐTĐ ở nước ta rất lớn. Nguồn tài nguyên thực vật của nước ta rất phong phú và đa dạng mà chúng ta chưa nghiên cứu để phát hiện thêm những cây mới có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh ĐTĐ. Do đó việc điều tra nghiên cứu để phát hiện nguồn thực vật như cây thìa canh Gymnema sylvestrecó hoạt tính hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu là một nhiệm vụ rất cần thiết và đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học.

Để tiến hành nghiên cứu đề tài đã sử dụng các đối tượng nghiên cứu sau:

+ Đối tượng thực vật: lá dây thìa canh Gymnema sylvestre

+ Đối tượng động vật: Chuột nhắt trắng đực dòng Swiss, trọng lượng từ 18–22g. Máu tươi toàn phần của bốn nhóm A, B, AB, O được chống đông bằng heparin do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cung cấp.

- Các phương pháp nghiên cứu:

+ Xử lý mẫu.

+ Chiết mẫu bằng nước nóng

+ Chiết mẫu bằng cồn 60o

+ Chiết thu phân đoạn trong các dung môi có độ phân cực tăng dần

+ Gây chuột nhắt đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2.

+ Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết dây thìa canh G.sylvestre trên chuột nhắt ĐTĐ týp 2.

+ Phương pháp định lượng các chỉ số lipid máu.

+ Phương pháp xác định hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết lá dây thìa canh G.sylvestre.

+ Phương pháp định tính xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết lá dây thìa canhG.sylvestre.

- Qua nghiên cứu đề tài thu được những kết quả sau:

+ Gây chuột nhắt ĐTĐ týp 2: chuột được nuôi béo trong thời gian 8 tuần sau đó tiêm STZ với liều 120mg/kg. Các con chuột với nồng độ đường huyết cao (trên 18 mmol/l) và nồng độ insulin nằm trong khoảng 0,5 - 2 ng/ml thì được coi là chuột ĐTĐ týp 2.

+ Khả năng hạ đường huyết của dịch chiết lá dây thìa canh: Cho chuột uống dịch chiết sau 3 ngày nhận thấy rằng nồng độ đường huyết chuột đã giảm, trong đó dịch chiết phân đoạn n-buthanol gây giảm mạnh nhất. Đặc biệt tác dụng hạ đường huyết của các dịch chiết đã tăng rõ rệt sau 15 ngày điều trị. So với thời điểm ban đầu 0 giờ thì dịch chiết phân đoạn n-buthanol gây giảm 61,1% nồng độ đường huyết, phân đoạn ethylacetate gây giảm 40%, dịch chiết nước tổng số gây giảm 30,2%.

+ Khả năng chống oxi hóa của dịch chiết lá dây thìa canh: Ở cao n-buthanol lá dây thìa canh, hoạt độ enzym giảm mạnh khi tăng dần nồng độ cao thô, đến nồng độ là 20mg% hoạt độ của peroxidaza trong nhóm máu A là 25,9%, nhóm máu B là 19%, nhóm máu AB là 23,2%, nhóm máu O là 13,5%. Nồng độ cao thô 25mg%, hoạt độ peroxidaza trong các nhóm máu rất yếu, còn khoảng 2%. Đối với cao n-buthanol cũng đã làm giảm hoạt độ catalaza mạnh mẽ, nồng độ cao thô cho vào phản ứng càng tăng thì hoạt độ enzym càng giảm, tuy nhiên chỉ đến một giới hạn nhất định. Với nồng độ 40mg%, hoạt độ catalaza giảm còn 21,4% (nhóm máu A), 24,3% (nhóm máu B), 23,3% (nhóm máu AB), 25,7% (nhóm máu O).

+ Đã xác định thành phần hóa học của dịch chiết lá dây thìa canh: Cao chiết dây thìa canh đều có phản ứng định tính dương tính với một số chất thử, do đó có thể khẳng định hoạt chất sinh học có trong mẫu thực vật này hết sức phong phú, chứa một số thành phần trong số nhóm hợp chất: akaloid, flavonoid, saponin, tannin, steroid, glycoside.

Phòng QLKH&CGCN