Đề tài NCKH cấp trường của Tiến sĩ Đoàn Hữu Chức - Khoa điện - điện tử với "Ứng dụng các cảm biến qua Arduino" được nghiệm thu vào 8h ngày 25/6/2021 tại p.E201
23 tháng 6, 2021 bởi
Đề tài NCKH cấp trường của Tiến sĩ Đoàn Hữu Chức - Khoa điện - điện tử với "Ứng dụng các cảm biến qua Arduino" được nghiệm thu vào 8h ngày 25/6/2021 tại p.E201
Trịnh Trung Thành


        Đề tài nghiên cứu tổng quan về Arduino và thiết kế một số mạch đo ứng dụng cho các cảm biến thường dùng. Các KIT Arduino Uno R3, Mega2560 và ESP8266 đã được nghiên cứu trình bày chi tiết. Các cảm biến thường sử dụng đo các thông số của môi trường đã được tìm hiểu và xây dựng thiết kế mạch đo, các chương trình kết nối với Arduino cho phép hiện thị kết quả và giám sát theo yêu cầu. Một ứng dụng về Internet Of Things đã được nghiên cứu ứng dụng thành công khi sử dụng ESP8266 và Blynk Server.
        Kết quả nghiên cứu của đề tài là một hệ thống các mạch đo các thông số của môi trường như đo nhiệt độ, đo độ ẩm, cảm biến nước (hay còn gọi là cảm biến mưa), cảm biến khí Gas và cảm biến siêu âm. Tác giả cũng thiết kế, xây dựng một hệ thống Internet Of Things cho việc giám sát thông số độ ẩm đất và điều khiển thiết bị điện dựa trên ESP8266 và ứng dụng Blynk Server. Đồng thời giúp nâng cao chất lượng đào tạo của ngành Điện - Điện tử qua ứng dụng kết quả nghiên cứu cho các môn học như Phần tử tự động và cảm biến, Vi xử lý và Vi điều khiển, Truyền thông công nghiệp. Các sinh viên cũng ứng dụng được kết quả đề tài để thực hiện nghiên cứu, phát triển và thiết kế mới các sản phẩm công nghệ dựa trên sự gợi mở của các kết quả được đề cập.