Chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Cty CPSX&TM Đài Loan
20 tháng 11, 2013 bởi
Chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Cty CPSX&TM Đài Loan
Trần Hữu Trung


Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa kinh tế to lớn, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Đề tài đã được thực hiện với mục đích: Hệ thống hóa lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh; mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu và chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đài Loan; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Trang

Lớp: QT1203K

Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phương

Phương pháp nghiên cứu sử dụng tron đề tài:

- Phương pháp kế toán: chứng từ, tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối

- Phương pháp tổng hợp, phân tích;

- Phương pháp chuyên gia.

Kết quả

Đề tài đã hệ thống hóa được lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Đề tài đã mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2011 tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đài Loan theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung từ đó thấy chỉ ra các ưu điểm và khuyết điểm của công tác này tại Công ty.

Từ đó, tác giá đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác dịnh kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đài Loan như sau:

- Về chính sách bán hàng: Công ty nên sử dụng chính sách chiết khấu thanh toán khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh chóng tiền hàng trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn và lâu dài; sử dụng chính chiết khấu thương mại với tỷ lệ hợp lý khuyến khích khách hàng mua hàng với số lượng lớn,mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Giải pháp hoàn thiện tài khoản sử dụng:

Công ty nên sử dụng TK 3331 để phản ánh thuế GTGT hàng bán trả lại thay vì hạch toán vào TK 1331

Đối với việc sử dụng TK 641, 642: Công ty nên đổi tên TK 6411: “Chi phí bán hàng” thành “Chi phí nhân viên”; TK 6421: “Chi phí quản lý” thành “Chi phí nhân viên quản lý” và sử dụng thống nhất TK 6418 để theo dõi các chi phí bán hàng khác bằng tiền, TK 6428 để theo dõi chi phí quản lý khác bằng tiền.

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi:

- Phân tích chi phí kinh doanh: để có thể thấy được những khoản chi phí nào phát sinh nhiều, vượt quá mức từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời giúp tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả, tránh lãng phí, nâng cao lợi nhuận cho công ty.

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học