Bộ môn Điện tử bảo vệ Đề cương 8 đề tài khoa học
23 tháng 11, 2013 bởi
Bộ môn Điện tử bảo vệ Đề cương 8 đề tài khoa học
Trần Hữu Trung


Ngày 25/2/2009, Bộ môn Điện tử bảo vệ thành công Đề cương nghiên cứu khoa học tại Hội đồng khoa học nhà trường, gồm 8 đề tài khoa học , trong đó có 2 đề tài của giảng viên và 6 đề tài của sinh viên.

Những đề tài này mục đích tạo ra nhiều bài thực hành và mô hình thí nghiệm cho sinh viên ngành Điện tử, giúp sinh viên có điều kiện thực hành nhiều hơn, đặc biệt là sinh viên ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện tử nói riêng. GS.TS. NGƯT. Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường chúc mừng và đặt niềm tin vào những đề tài khoa học của thầy và trò ngành Điện tử .

Nguyễn Hương