Biên soạn bài tập nghe bổ trợ giáo trình Nghe hiểu tiếng Hán Quyển 1
13 tháng 2, 2014 bởi
Biên soạn bài tập nghe bổ trợ giáo trình Nghe hiểu tiếng Hán Quyển 1
Trần Hữu Trung


Tác giả đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài tập nghe bổ trợ “Giáo trình nghe hiểu Hán ngữ” (Quyển 1) gồm 30 bài. Cuốn bài tập là tài liệu bổ trợ đắc lực cho việc dạy và học kỹ năng nghe tiếng Hán và cũng là tài liệu tham khảo quan trọng trước mỗi kỳ thi.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thu Hoài - Khoa Ngoại ngữ

Nghe là một trong những nội dung trong chương trình giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đó cũng là một trong những kỹ năng đánh giá trình độ tiếng Hán của sinh viên cuối kỳ, đánh giá điều kiện tốt nghiệp hay điều kiện du học. Thực tế giảng dạy cho thấy, cần phải cung cấp cho người học nhiều dạng bài nghe phong phú hơn để người học luyện thêm, đặc biệt các dạng bài HSK. Vì vậy, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và biên soạn cuốn Bài tập nghe bổ trợ “Giáo trình nghe hiểu Hán ngữ” (Quyển 1) nhằm củng cố từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp đã học, làm quen và rèn luyện kĩ năng làm các dạng bài nghe HSK, từ đó nâng cao khả năng nghe hiểu.

Giao trinh Nghe hieu tieng Han (Quyen 1).jpg

ThS. Lê Thị Thu Hoài bảo vệ đề tài trước Hội đồng nghiệm thu nhà trường

Cuốn Bài tập nghe bổ trợ “Giáo trình nghe hiểu Hán ngữ” ( Quyển 1) có cấu trúc gồm 30 bài, trong đó từ bài 1 đến bài 5 chủ yếu luyện ngữ âm với các dạng bài như: nghe điền thanh mẫu, nghe điền vận mẫu, nghe điền thanh điệu, nghe chọn âm tiết, nghe phán đoán đúng sai… nhằm giúp người học luyện và củng cố kiến thức ngữ âm, tạo tiền đề cho các bài tiếp theo.

Từ bài 6 đến bài 15 là các dạng bài HSK1 như nghe cụm từ phán đoán tranh đúng hay sai, nghe câu lựa chọn tranh phù hợp, nghe đối thoại lựa chọn tranh phù hợp, nghe chọn đáp án chính xác, nghe phán đoán đúng sai. Từ bài 16 đến bài 30 là các dạng bài HSK2 như nghe câu phán đoán tranh đúng sai, nghe đối thoại lựa chọn tranh phù hợp, nghe hai câu đối thoại chọn đáp án chính xác, nghe bốn đến năm câu đối thoại chọn đáp án chính xác, nghe đoạn văn trả lời câu hỏi. Đặc biệt, mỗi bài trước phần nghe chính đều thiết kế bảng từ ngữ và những câu hỏi liên quan giúp người học củng cố lại vốn từ vựng và các kiến thức ngữ pháp đã học. Ngoài ra, sau phần nghe sẽ là một bài hát, một bài thơ hay một bài vè giúp người học giải trí, hứng thú hơn với việc học đồng thời bổ sung thêm kiến thức ngôn ngữ khác.

Đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho việc dạy và học kỹ năng nghe tiếng Hán trong trường Đại học Dân lập Hải Phòng và cũng là tài liệu tham khảo quan trọng trước mỗi kỳ thi.

Giang Hồng Tuyến

Phòng QLKH&ĐBCL