2 giảng viên ngành Văn hóa du lịch bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ
23 tháng 11, 2013 bởi
2 giảng viên ngành Văn hóa du lịch bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ
Trần Hữu Trung


Ngày 8 và 10/3/2011, tại khoa Du lịch học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2 giảng viên của Bộ môn Văn hóa du lịch đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Du lịch.

Cả 2 giảng viên đều thực hiện đề tài Luận văn về thành phố Hải Phòng với hy vọng đóng góp vào sự phát triển của du lịch thành phố. Giảng viên Lê Thành Công lựa chọn đề tài “Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc - Thực trạng và giải pháp”. Đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn, khi mà hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng những năm gần đây còn một số hạn chế, đặc biệt là với thị trường khách du lịch Trung Quốc - thị trường du lịch quốc tế trọng điểm của Hải Phòng cũng như Việt Nam đang có xu hướng suy giảm. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về xúc tiến du lịch và xúc tiến điểm đến, trên cơ sở đó tìm hiểu thực trạng, phân tích để đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động xúc tiến nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc tại Hải Phòng và đưa ra những gải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đối với thị trường khách này.

GV. Lê Thành Công tại Hội đồng bảo vệ Luận văn

Giảng viên Nguyễn Tiến Độ lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cung đối với loại hình du lịch MICE tại Hải Phòng”. Đề tài đã hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển loại hình du lịch MICE hiện nay, dựa trên những vấn đề cơ bản về cung du lịch để đưa ra những nhận định ban đầu về cung đối với loại hình du lịch MICE. Đề tài cũng tập trung đánh giá thực trạng cung đối với loại hình du lịch MICE tại Hải Phòng với những điểm mạnh, điểm yếu, tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển cung đối với loại hình du lịch này tại Hải Phòng trên cơ sở quan điểm, mục tiêu phát triển của du lịch thành phố.

GV. Nguyễn Tiến Độ trong buổi bảo vệ Luận văn

Kết quả, cả 2 đề tài của 2 giảng viên Lê Thành Công và Nguyễn Tiến Độ đều được các hội đồng chấm Luận văn đánh giá xếp loại xuất sắc.

Xin chúc mừng Bộ môn Văn hóa du lịch và trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã có thêm 2 Thạc sỹ, bổ sung cho lực lượng giảng viên hùng hậu của Bộ môn và Nhà trường.

Bộ môn Văn hóa du lịch