Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa 23 và 24- Hệ Đại học chính quy
21 tháng 7, 2021 bởi
Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa 23 và 24- Hệ Đại học chính quy
Trịnh Trung Thành


Căn cứ vào chương trình đào tạo hệ đại học chính quy các ngành đào tạo của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Nhà trường

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. 

Phòng đào tạo- QLKH  thông báo: 

Triển khai học Giáo Dục Quốc Phòng và An ninh 
cho tất cả sinh viên khoá 23 và khoá 24

1. Đơn vị giảng dạy:  Trung tâm GDQP&AN của Đại học Hải phòng

2. Thời gian học:  Từ 9/8/2021 đến 28/8/2021

3. Tuỳ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID 19, nhà trường sẽ có kế hoạch học tập cụ thể trong thông báo tiếp theo.

Trân trọng !


Tải tại đây