Thông báo về kế hoạch thực tập đợt 2 - 2021 cùng với đề cương đi thực tập của Khoa QTKD
16 tháng 8, 2021 bởi
Thông báo về kế hoạch thực tập đợt 2 - 2021 cùng với đề cương đi thực tập của Khoa QTKD
Trịnh Trung Thành


Thông báo của khoa QTKD kế hoạch thực tập cùng với đề cương đi thực tập các ngành kế toán kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và luật.
Tải về tại đây