Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ 3năm học 2019-2020”.

Một số lưu ý:

1. --- SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đổi lịch trước thứ 6 ngày14.08.2020.

2. --- SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(phòng E101).