Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Administrator


Phòng Đào tạo gửi lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020!

--- Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm ""Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2019-2020""

---Sinh viên trùng lịch thi hoặc đăng ký thi cải thiện điểm liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo.