Tôi rất xúc động và khâm phục các đồng chí
2 tháng 8, 2021 bởi
Tôi rất xúc động và khâm phục các đồng chí
Trần Đình Quý

Ngày 24/03/2002 Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có dịp về thăm và làm việc với tim Đại học Dân lập Hải Phòng:
Cùng đi với phó thủ tướng có: 

1.   Bà Nguyễn Thị Hằng - Bộ trưởng Bộ Lao động & Thương binh xã hội 

2. PGS.TS Trần Quốc Toản - Tổng thư ký Hội đồng Giáo dục quốc gia. Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ

3 Ông Trần Huy Năng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

4 Bà Bùi Thị Sinh  - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

5. Các đồng chí đại diện cho các ban ngành, cơ quan đài báo Trung ương và địa phương

Sau khi thăm cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên, Phó thủ tướng đã làm việc rất cởi mở với lãnh đạo nhà trường và đại diện các phòng ban. Sau khi nghe GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Chủ tịch Hội đồng sáng lập - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về quá  trình phát triển của trường trong 5 năm qua (1997 - 2002, công tác quản lý đào tạo, xây dựng cơ  sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên.vv.. Phó Thủ tướng đã có nhận xét đánh giá như sau:
 
     " Tôi đã được nghe từ lâu về nhà trường, nhưng hôm nay về trường tôi vẫn thấy rất xúc động và khâm phục các đồng chí. Tôi đã nói trong nhiều Hội nghị là phải chấn chỉnh lại công tác giáo dục - đào tạo, nhưng chúng ta mới chấn chỉnh tiêu cực, chưa tuyên truyền  được những mô hình tốt Chúng ta phải kiên quyết chống thương mại hóa giáo dục và để chống thương mại hóa giáo dục chống tiêu cực, chúng ta lại phải biết tuyên truyền những nơi làm tốt, những điển hình, những điểm sáng"

Chúng ta đã can đảm chấn chỉnh nhưng còn bị lệch lạc trong tuyên truyền. Làm việc với các đồng chí ở đây ,tôi phải khẳng định rằng, đây là một mô hình tốt, cần phải tuyên truyền. Theo tôi nguyên nhân của những thành công đó là:

1. Những người sáng lập ở đây không vì lợi nhuận mà vì giáo dục, không vì thương mại hóa đó là nguyên nhân cơ bản nhất.

2.  Những người sáng lập, lãnh đạo trường đã có tầm nhìn xa, có tài lãnh đạo, năng động, sáng làm, tâmm huyết, Đảng và Nhà nước phải khen các đồng chí.

3.  Thành phố Hải Phòng đã hết sức giúp đỡ, thành phố đã hiểu đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, do đó đã tạo được thuận lợi để các đồng chí hoạt động.

4.  Đồng chí Hiệu trưởng rất tâm huyết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, đã sáng tạo từ những việc lớn đến cả những việc nhỏ, quản lý sinh viên rất chặt mà không ảnh hưởng đến thầy giáo, luôn giáo  dục cho sinh viên biết tôn sư trọng Đạo.

5. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường đã đi đúng đường lối giáo dục đào tạo của Đảng, lấy chất lượng chính trị, chất lượng chuyên môn là chính. Đã thấm nhuần chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng đồng thời có chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí đối với sinh viên nghèo, sinh viên những gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt các đồng chí đã có quan điểm rất đúng trong việc xây dựng phát  triển Đảng trong giáo viên, sinh viên . Xây dựng Chi bộ Đảng nhà trường thành một chi bộ Đảng vững mạnh, lấy lãnh đạo của Đảng làm then chốt  trong lãnh đạo nhà trường.

Và làm việc với các đồng chí hôm nay, tôi rất mừng vì là một trường sinh sau đẻ muộn nhưng nhờ sự định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo nhà trường cùng với khả năng lãnh đạo toàn diện và đầy sáng tạo của đồng chí Hiệu trưởng, Trường đã vươn lên hàng đầu trong các trường dân lập đóng góp vào việc khẳng định chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng. Tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về các đồng . Đài báo đến nhiều các đồng chỉ sẽ hơi mệt đấy nhưng cần phải tuyên truyền và trao đổi kinh nghiệm

Cuối cùng chúc nhà trường chúc các đồng chí lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát triển trường đúng định hướng,chất lượng cao chứng minh đường lối xã hội hóa giáo dục của Đảng là đúng".