Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học
28 tháng 11, 2013 bởi
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học
Trần Hữu Trung


Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra với một số nội dung về công tác thanh tra năm học 2008-2009; thanh tra phòng chống tham nhũng và thanh tra liên kết đào tạo cho cán bộ thanh tra trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra với một số nội dung về công tác thanh tra năm học 2008-2009; thanh tra phòng chống tham nhũng và thanh tra liên kết đào tạo cho cán bộ thanh tra trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục đại học) tại 02 điểm.

1. Tại Hà Nội (gồm các cơ sở giáo dục đại học từ huế trở ra)

Thời gian: 02 ngày (khai mạc 8 giờ 00 ngày 16/12/2008)
Địa điểm: Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh (gồm các cơ sở giáo dục đại học khu vực Tây nguyên và các cơ sở giáo dục đại học từ Đà Nẵng trở vào):

Thời gian: 02 (khai mạc 8 giờ 00 ngày 19/12/2008)
Địa điểm: Trường Đại học Sài gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phần: Mỗi cơ sở giáo dục đại học cử 03 người (01 lãnh đạo trường, 01 lãnh đạo phòng hoặc ban thanh tra, 01 cán bộ chuyên trách thanh tra).

Để khóa tập huấn đạt kết quả tốt, đề nghị các cơ sở giáo dục đại học cử đúng, đủ thành phần tham dự. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng thanh tra Giáo dục đại học, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 04.38682136, Fax: 04.38693145).

Số tư liệu:10987/BGDĐT-VP

Ngày ban hành:28-11-2008

Tệp đính kèm: 10987-BGDDT-VP.PDF