Thông báo Ngày hội phỏng vấn tuyển dụng của Vingroup tại ĐHDLHP
30 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo Ngày hội phỏng vấn tuyển dụng của Vingroup tại ĐHDLHP
Trần Hữu Trung


Ban tổ chức chương trình “Ngày hội phỏng vấn tuyển dụng của Vingroup tại Đại học Dân lập Hải Phòng” xin thông báo chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức chương trình như sau:

1. Thời gian:Bắt đầu từ 8h00 sáng ngày 07/10/2016và kéo dài trong 1 ngày.
2. Địa điểm: 2 phòng Đọc tầng 5 nhà G khu Giảng đường – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
3. Các vòng phỏng vấn: 
 - Vòng 1: Sơ vấn
 - Vòng 2: Gặp quản lý trực tiếp.
4. Lớp tập huấn kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng miễn phí:
Nhằm trang bị những kỹ năng tốt nhất cho các bạn ứng viên tham gia ứng tuyển, lớp tập huấn kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng sẽ diễn ra vào 8h00 sáng ngày 6/10/2016 tại phòng D103 - khu Giảng đường. Các ứng viên có mặt đầy đủ để có những chuẩn bị tốt nhất cho chương trình.
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo!