Sakura Montessori International School Hải Phòng Tuyển Dụng
1 tháng 9, 2016 bởi
Sakura Montessori International School Hải Phòng Tuyển Dụng
Trần Hữu Trung


Sakura Montessori International School Hải Phòng đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Vị trí: Nhân viên lễ tân hành chính

2. Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại Học, hoặc Cao Đẳng Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có nghiệp vụ kế toán
3. Quyền lợi: 
- Lương khởi điểm: 4,5 triệu
- 6 tháng điều chỉnh lương 1 lần theo kết quả đánh giá
- 1 năm tăng lương 1 lần
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Làm trong môi trường mầm non, nhanh nhẹn, yêu trẻ.

4.Phỏng vấn
- Thời gian phỏng vấn: 9h30 sáng thứ 2 (5/9/2016) và Sáng thứ 4 (7/9/2016)

- Địa điểm phỏng vấn: Phòng Nhân sự - Sakura Montessori International School Hải Phòng, 16 – 18 Văn Cao, Hải Phòng.

5. Đăng ký: Các ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển ngay lập tức điền vào from sau trước 12h ngày 6/9/2016: (Sau khi trúng tuyển ứng viên mới phải nộp hồ sơ) 


https://docs.google.com/a/hpu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSfbZEtl9PdHuqorsqVyGEPvN2ZuL1f8P9iArcIcEAulfmjNvw/viewform?c=0&w=1