Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tuyển dụng
4 tháng 5, 2016 bởi
Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tuyển dụng
Trần Hữu Trung


Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 022043000143 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 20/03/2014. Địa chỉ tại số 9 đường Đông Tây VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên thuộc KKT Đình vũ – Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam.

Để mở rộng sản xuất, hiện nay công ty đang cần tuyển một số vị trí sau:

1. Quản đốc xưởng may: 20

2. Giám sát chuyền may: 20

3. Tổ trưởng chuyền may: 100

4. Tổ trưởng gián tiếp: 50

5. Giám sát QA: 10

6. Nhân viên QA: 70

7. Chuyên viên phòng kỹ thuật QE: 10

8. Nhân viên các phòng ban: 100

Liên hệ: 

HRA Department 

Regina Miracle International (Việt Nam) Co.,Ltd 
Tel: (84)31 6263282 (Ext.1258)

Mobile: (84) 904139191

E-mail: clara.pham@reginamiracle.com