Ngắm trường DL Hải Phòng, niềm mơ ước của nhiều trường
11 tháng 3, 2020 bởi
Ngắm trường DL Hải Phòng, niềm mơ ước của nhiều trường
Trần Hữu Trung


" Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, Đại học Dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội "