Chuyên ngành thẩm định và quản lý dự án môi trường
Mã ngành: 7520320
20 tháng 5, 2021 bởi
Chuyên ngành thẩm định và quản lý dự án môi trường
Trịnh Trung Thành


Mục tiêu chung

Đào tạo các  cử nhân Thẩm định và quản lý Dự án Môi trường có kinh nghiệm trong quản lý dự án đầu tư và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp.

Cung cấp cho sinh  viên  kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên sâu, phương pháp khoa học,  để thiết lập, quản lý và thẩm định dự án  môi trường.

CĐR1 : Kiến thức

Nắm vững các kiến thức tổng quát về dự án môi trường, đến trình tự thiết lập dự án từ khi bắt đầu xây dựng, từ quản lý về tiến độ hoàn thành, chất lượng an toàn của dự án, chi phí cần có và điều kiện vật tư. 

Nắm vững các công cụ phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định và quản lý Dự án Môi trường.

Nắm vững được kỹ năng hoạch định, kiểm soát dự án một cách an toàn, hiệu quả 

Có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý các công tác thi công và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

CĐR 2: Kỹ năng

Tổng hợp, phân tích đánh giá, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo.

 Tích hợp lý thuyết và thực hành để giải quyết các vấn đề trong hoặc ngoài phạm vi chuyên môn.

Làm việc độc lập, cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc.

Thuyết trình và khả năng làm việc theo nhóm có hiệu quả.

CĐR 3: Về ngoại ngữ: 

 Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ. 

CĐR 4: Về tin học 

Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và công nghệ thông tin (các phần mềm quản lý môi trường & kiểm soát ô nhiễm) để thu thập, xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến thẩm định và quản lý Dự án môi trường.

CĐR 5: Về phẩm chất đạo đức

 Tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa

 Có ý thức  trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm và làm việc độc lập.

 Thực hiện tốt đạo đức môi trường và tuyên truyền trong cộng đồng 

CĐR 6: Về sức khỏe

 Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định và quản lý Dự án Môi trường tại Trường Đại học Quản lý &Công nghệ Hải Phòng có cơ hội nghề nghiệp sau: 

Chuyên viên tổ chức, quản lý: Các hoạt động liên quan đến dự án thuộc lĩnh vực đầu tư của Công ty và doanh nghiệp.

Kĩ sư lập và thẩm định dự án đầu tư: Hỗ trợ nhà quản lý trong công việc hàng ngày đảm bảo tiến độ công trình hoạt động đạt chất lượng cao nhất.

Chuyên viên giám sát: chịu trách nhiệm về công việc giám sát nghiệm thu các mảng như:  Công nghệ môi trường, Tài nguyên  môi trường, chương trình quan trắc môi trường, tài chính, quyết toán và kết quả hoàn thành công trình.

Giám đốc dự án, giám đốc tổ chức, doanh nghiệp,  trung tâm trong lĩnh vực: Công nghệ môi trường, Tài nguyên môi trường, quan trắc môi trường và  xây dựng, thi công công trình môi trường.

Chuyên viên tư vấn lập Báo cáo  ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, Xả thải vào nguồn nước, quan trắc môi trường và chuyển giao công nghệ môi trường.

Cán bộ Nghiên cứu khoa học và công tác quản lý ở các cơ quan nghiên cứu của các Bộ; Ngành và địa phương; các trường đại học; cao đẳng… trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên môi trường.

Giảng viên Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về lĩnh vực đào tạo 

Chương trình đào tạo

Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội (Toán, Lý, Hóa, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ), và các học phần cơ bản và chuyên sâu trong Thẩm định & Quản lý Dự án môi trường nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.

Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. Từ kỳ 2 Năm thứ 2 đến kết thúc chương trình sinh viên được trau dồi các kiến thức chuyên ngành và được thực hành thực tế tại phòng thí nghiệm và tại các doanh nghiệp.