Chuyên ngành Công nghệ quan trắc & giám sát tài nguyên môi trường
Mã ngành: 7520320
20 tháng 5, 2021 bởi
Chuyên ngành Công nghệ quan trắc & giám sát tài nguyên môi trường
Trịnh Trung Thành


Mục tiêu chung

Mục tiêu chung đào tạo Cử nhân chuyên ngành Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và hiện đại về  tài nguyên và môi trường,  Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, xử lý thông tin phục vụ quản lý sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường đồng thời  đào tạo sinh viên có năng lực tổ chức lãnh đạo, hội nhập, phát triển khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ  về lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

CĐR1: Kiến thức

STT

Chuẩn đầu ra

1

Vận dụng các kiến thức xã hội, chính trị, pháp luật vào các công việc chuyên môn và cuộc sống

2

Ứng dụng các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, trong vận hành và phát triển Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

3

Xác định được các đặc trưng, chức năng, vai trò của hệ thống trái đất, tài nguyên, môi trường đối với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

4

Vận dụng các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hiện trường phục vụ hoạt động quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

5

Xây dựng được các kế hoạch quản lý, tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường;

6

Vận dụng được các công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, từ đó đưa ra các thông tin, đề xuất sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường


CĐR2: Kỹ năng 

- Có kĩ năng phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp, công nghệ phù hợp với các công việc và điều kiện cụ thể.

- Có kĩ năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận biết các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời.

- Có kĩ năng truyền đạt, giải thích, chuyển tải thông tin, kiến thức và giải pháp để thực hiện các công việc chuyên môn và trong xã hội

- Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có khả năng lên kế hoạch, và đánh giá chất lượng công việc.

- Có khả năng quản lý lập kế hoạch các công việc chuyên môn và xã hội, quản lý hiệu quả các nguồn lực, cải thiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn.

CĐR 3: Về ngoại ngữ: 

    Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ

CĐR 4: Về tin học 

 Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế ICDL 

Ứng dụng các kiến thức tin học trong vận hành và phát triển công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.

CĐR 5: Về phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội; 

- Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi cầu tiến; nhiệt tình, chủ động, say mê sáng tạo trong công việc và cuộc sống; có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi môi trường làm việc.

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, hành xử chuyên nghiệp, chủ động lên kế hoạch nghề nghiệp của mình, luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực của mình.

CĐR 6: Về sức khỏe

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường tại Trường Đại học Quản Lý & Công nghệ Hải Phòng có cơ hội  việc làm 

- Cán bộ của Bộ Tài nguyên & Môi trường; Vụ Môi trường ; các phòng quản lý khoa học & công nghệ  Môi trường của cục, tổng cục môi trường.

  - Cán bộ Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ; Chi cục bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành.

- Cán bộ các Viện nghiên cứu: Viện công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên & Môi trường biển, Viện nghiên cứu Hải Sản, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn…..

- Cán bộ làm việc Phòng  quản lý Tài nguyên & Môi trường tại các quận, huyện; 

- Cán bộ các Trung tâm quan trắc môi trường và các Công ty, Trung tâm tư vấn về môi trường, Trung tâm Điều tra và đánh giá tài nguyên, Trung tâm Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam;

- Cán bộ quản lý  môi trường tại các Khu công nghiệp; cơ sở sản xuất; các doanh nghiệp tư vấn phát triển công nghệ quan trắc môi trường, công nghệ giám sát tài nguyên và thiên tai. Cán bộ các tổ chức phi chính phủ liên quan đến tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu.

- Cán bộ phòng chất lượng tại các Công ty trong và ngoài nước.

- Cảnh sát môi trường tại các tỉnh, thành; 

- Giảng viên giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc về lĩnh vực môi trường và quản lý tài nguyên

Chương trình đào tạo

Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội (Toán, Lý, Hóa, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ), và các học phần cơ bản và chuyên sâu trong Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.

Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. Từ kỳ 2 Năm thứ 2 đến kết thúc chương trình, sinh viên được trau dồi các kiến thức chuyên ngành và được thực hành thực tế tại phòng thí nghiệm và tại các doanh nghiệp.