Tin mới

Thông báo của khoa Quản Trị Kinh Doanh
Theo kế hoạch năm học 2021-2022 về hoạt động nghiên cứ khoa học, khoa Quản trị kinh doanh tổ chức bảo vệ các đề tài nghiên cứu khoa học cho 16 sinh viên toàn khoa vào thời gian từ 13h30 đến 17h các ng...